Gå til sidens hovedinnhold

Romfolk får tigge hvis de registrerer seg

...men nektes fortsatt toalett.

Tirsdag var det ekstraordinært formannskapsmøte i Bodø om romfolket. Det ble vedtatt at alle tilreisende tiggere må registrere seg hos politiet og få tillatelse for å få lov til å tigge.

Det fastholdes i tillegg at romfolket kan vises bort fra kommunale parker og friområder. Vedtaket ble fattet mot fire stemmer.

Tilsvarende grep er tatt Trondheim og Bergen, ifølge Avisa Nordland.

- Beslutningsvegring
Adelheid Kristiansen (Ap), kaller vedtaket signert FrP, Høyre, Sp og Venstre et rungende "nei" til dialog med et folk i krise:

- Med dette vedtaket fraskriver kommunen seg alt ansvar og skyver det over på politiet og de private, sier hun.

Ønsker dialog
Ap og Rødt er positive til en registrering av tiggerne, men opposisjonen ønsker i tillegg at de tilreisende skal få tilgang til tolk som kan foklare dem hvilke lover og regler de må forholde seg til dersom de skal oppholde seg i byen.

- På denne måten kunne vi fått tilgang til verdifull informasjon som kunne bidratt til å få fakta på bordet om romfolkets situasjon, ikke bare antakelser, mener Kristiansen.

Romfolket forlot Bodø - etter å ha bodd i denne bunkersen - i forrige uke.

Det var det en slåsskamp ved Glasshuset som forårsaket at de reiste fra Bodø.

Her er vedtaket som ble gjort i formannskapet tirsdag:

1. Det vurderes innført registreringsplikt av personer som ønsker å tigge i Bodø. Det bes om at dette vurderes ved at Politivedtektene i Bodø rulleres, og rådmannen bes også utrede en lokal forskrift eller retningslinjer for regulering av pengeinnsamlingsvirksomhet, i form av et tillatelse/løyvesystem hvor det anvises områder for den enkelte aktør.

2. Ved registrering utdeles fremmedspråklig, generell informasjon om Bodø, lover, regler og overnattings-muligheter.

3. Rådmannen bes bortvise alle som etablerer provisoriske leirplasser i kommunens parker og friområder i innmark.

4. Midlertidige toalett- og sanitærløsninger er ikke aktuelt, men rådmannen bes utrede det generelle behovet for etablering av ytterligere offentlige toaletter i Bodø.

5. Bodø kommune stiller seg positiv til ethvert privat initiativ for å hjelpe vanskeligstilte personer som oppholder seg i Bodø over kortere eller lengre tid, herunder dialog- og kontaktgrupper med språklig og kulturell kompetanse som kan skape basis for kommunikasjon og avklaring også av de krav det norske samfunnet stiller til folk som oppholder seg i vårt land.

Les flere saker fra Avisa Nordland.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene