Dagen etter at store deler av regjeringen ble byttet ut, møtte KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sine egne på KrFs landskonferanse på Gardermoen.

Her kom han med et forsvar for Granavolden-plattformen, som flere sentrale partifolk ønsker å reforhandle. Men Ropstad mener at partiet var fornøyd med Granavolden-plattformen for ett år siden

– Nå, 19 måneder før valget, er vi godt i gang med å sette den ut i livet. At regjeringspartiene nå skal bruke tid på å reforhandle i stedet for å gjennomføre KrFs gjennomslag, mener jeg er feil bruk av den knappe tiden vi har igjen, sa Ropstad.

Han viste også til at det nå blir ett parti mindre rundt bordet til å argumentere for sine saker. I tillegg får KrF et større mannskap og mulighet til å sette enda større preg på sakene.

Prioritere

Frp har gjort det klart at de ikke lenger vil forholde seg til plattformen, etter at de gikk ut av regjeringen, men vil ta utgangspunkt i sitt eget partiprogram i dragkampene som de skal ha med mindretallsregjeringen i Stortinget.

Ropstad avviser at han opplever et press i partiet om å forhandle på nytt.

– Egentlig opplever jeg ikke det, men jeg har registrert at det er en diskusjon. På en måte kunne det vært naturlig å forhandle på nytt. Men nå er det så kort tid igjen til valget, og uansett er det krevende å gjennomføre nye saker, så jeg mener det er riktig bruk av tid å prioritere å gjennomføre politikken, sier han til NTB.

– Skal dere sitte med rød penn og stryke ut Frps gjennomslag?

– Vi kommer i hvert fall til å vektlegge det som er viktigst for KrF, sier han.

Blant seirene i plattformen KrF vil sette ut i live framover er fortsatt økt barnetrygd, innføre fritidskortet og en handlingsplan mot uønskede aborter, forteller Ropstad.

– Valgte rett

KrF-lederen er ikke et øyeblikk i tvil om at det var riktig av partiet å fatte beslutningen som førte til at den IS-siktede kvinnen og barna hennes ble hentet hjem til Norge, selv om det førte til at Frp gikk ut av regjering.

– Jeg er helt trygg på at vi valgte rett. Vi valgte ungene. Og hvis vi skulle gjort det igjen, hadde vi valgt det samme, slo han fast.

Ropstad brukte tid på å presentere det nye KrF-laget i regjering. Da Knut Arild Hareides navn ble nevnt, var det tilløp til jubel og stående applaus. Hareide ble utnevnt til samferdselsminister fredag.

Ropstad kom også med en appell til de mange som har meldt seg ut etter retningsvalget høsten 2018, der Knut Arild Hareide tapte kampen om å ta partiet til venstre.

– Jeg håper flere av disse over tid vil finne tilbake til partiet. Mitt mål, vårt felles mål – er at stadig flere, ikke minst de vi har mistet, skal se KrF som det beste politiske partiet for å fremme de sakene og verdiene de brenner for, sa Ropstad i talen.

(©NTB)