Gå til sidens hovedinnhold

Rus-alarm om helsestudenter

Studenter søker seg til helsefag for å få lettere tilgang til medisiner, mener helsedirektør.

Rusmisbruk blant studenter til helsefagene er et økende problem, og skolene er ikke villig til å frata studentene utdanningsplassen, skriver Aftenposten.

Helsedirektør Lars Hanssen har tatt opp forholdet med Kunnskapsdepartementet, og ber nå skolene om å vurdere studentenes egnethet for yrket. Videre ønsker han at Helsetilsynet orienteres ved misbruk.

- Vi har sett at folk med rusproblemer søker seg til helsestudiene, for å få lettere tilgang på medisiner. Hvis studiestedene er våkne og vurderer studentenes egnethet, kan vi luke ut dem som ikke bør ha kontakt med pasientene før de er ferdige med utdannelsen, sier Hanssen til avisen.

Direktør Per Haugum ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell forteller at de møter liten forståelse når de tar opp enkelttilfeller med de aktuelle skolene. Kontoret har opplevd økt pågang om rusmisbruk blant helsefagstudenter og andre som søker profesjonsgodkjennelse.

Direktøren påpeker at mange kan oppleve å bli ferdig med utdannelsen, før så å bli nektet autorisasjon. Autorisasjonskontoret utsteder hvert år rundt 20.000 lisenser.

Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo, som avisen har snakket med, reagerer og mener en vandelsattest for helsefagstudenter er på sin plass.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken