Ruslidelser vanligere blant psykisk syke

Hver fjerde pasient med schizofreni og hver femte med bipolar lidelse har en ruslidelse i tillegg. Blant pasienter med alvorlig depresjon hadde en av ti også en ruslidelse. Til sammenligning er bare én av 40 i befolkningen ellers registrert i Norsk pasientregister med en ruslidelse.

Hver fjerde pasient med schizofreni og hver femte med bipolar lidelse har en ruslidelse i tillegg. Blant pasienter med alvorlig depresjon hadde en av ti også en ruslidelse. Til sammenligning er bare én av 40 i befolkningen ellers registrert i Norsk pasientregister med en ruslidelse. Foto: Frank May (NTB scanpix)

Registrerte ruslidelser er ti ganger mer utbredt blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom enn i befolkningen totalt, viser en ny studie.

26.04.15 13:22

Sammenhengen mellom alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer er godt kjent, men for første gang har Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomført en studie som tallfester omfanget i Norge. Studien tar for seg skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler registrert blant dem som ble behandlet for schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depressiv lidelse i perioden 2009 til 2013.

Hver fjerde pasient med schizofreni og hver femte med bipolar lidelse hadde en ruslidelse i tillegg. Blant pasienter med alvorlig depresjon hadde én av ti også en ruslidelse. Til sammenligning er bare én av 40 i befolkningen registrert i Norsk pasientregister med en ruslidelse.

Fakta

Ruslidelser og alvorlige psykisle lidelser

– Studien fanger ikke opp alkoholproblematikk knyttet til lette og moderate depresjonsplager og naturlig nok ikke ruslidelser som holdes skjult. Derfor syns vi forekomsten av registrerte ruslidelser var ganske høy, og regner med at de reelle tallene nok ligger høyere på grunn av underrapportering, sier prosjektleder og psykiater Ragnar Nesvåg til NTB.

Norge i dag

Resultatene gir et øyeblikksbilde av situasjonen i Norge blant dem som er diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse i alderen 24 til 63 år. Anonymisert informasjon fra Norsk pasientregister er brukt.

– Et viktig funn i studien var at unge i tidlig fase av schizofreni er særlig utsatt for også å ha en ruslidelse. I aldersgruppen 24 til 28 år hadde nesten halvparten av mennene og hver tredje kvinne en rusdiagnose i tillegg til alvorlig psykisk sykdom. Samtidig rusbruk kompliserer behandlingen og gir dårligere prognose, og man bør vurdere tiltak for å redusere bruk av illegale rusmidler blant ungdom, sier Nesvåg.

Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-lidelser. Lege Lars Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og har ansvaret for å følge opp helheten i ROP-tjenesten i Norge. I likhet med Nesvåg merker han seg at tallene i studien er lavere enn tidligere tallanslag:

– Dette er tall for en femårsperiode og dermed ikke livstidstall, som ofte oppgis. Sannsynligvis er også rapporteringen av ruslidelser altfor lav.

Må se sammenheng

Lien mener den største utfordringen er å se de to lidelsene i sammenheng:

– Vi må få psykisk helsevern til å fatte interesse for å ta tak i rusproblemer hos pasientene. Det er nå lite systematikk i oppdagelsen av rusproblemer.

Han ønsker mer oppmerksomhet rundt ruslidelser og psykiske lidelser: Begge to kan føre til den andre.

– Cannabisbrukere har for eksempel en stor risiko for å kunne utvikle psykisk sykdom, så forebygging på russiden i samfunnet er viktig. På samme måte tyder mye på at tidlig oppdagelse og behandling av alvorlig psykisk sykdom vil kunne forebygge utvikling av rusproblemer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.