Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes har sagt at Sandberg nå skal jobbe i hennes selskap.

– Per Sandberg får automatisk en måneds etterlønn, og han kan søke om å få utvidet etterlønn. Når han har fått ny jobb, må han kontakte Karantenenemnda som vil vurdere hva slags karantene som er aktuell eller lengden på den, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor.

– Det er for tidlig å si noe om karantenetid nå, fastslår Måseide.

Les også: Inkompetent presse på statsrådsjakt

Karanteneloven

I karanteneloven står det at politikere senest tre uker før overgang til en stilling utenfor statsforvaltningen eller ved etablering av næringsvirksomhet, plikter å gi alle nødvendige opplysninger Karantenenemnda trenger for å fatte vedtak.

Karantenenemnda kan i særlige tilfeller ilegge en politiker karantene i inntil seks måneder etter fratreden når det foreligger en konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder, arbeidsoppgaver i den politiske stillingen og interessene til den virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer.

Det samme gjelder hvis politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver kan gi virksomheten særlige fordeler.

I en kort SMS til NTB, skriver Per Sandberg følgende på spørsmål om eventuell ny jobb:

«Karantene er det nemnda som avgjør.»

Les også: Juritzen skal gi ut Sandbergs bok

Fisk og sjømat

Ifølge Brønnøysundregistrene står Letnes sitt selskap registrert med følgende formål:

«Produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette. Import, kjøp og transport av naturgass fra Iran. Eksport av nøkkelutstyr og – teknologi til olje- og gassektoren»

Men Letnes har understreket at selskapet eksportere alt mulig, ikke bare fisk

– Jeg skal eksportere norske ski til Iran, sa Letnes til NRK under Arendalsuka.

(©NTB)

Les også: Bjørnland: PST er ikke veldig bekymret for Sandbergs mobiltelefon