Den siste måneden i undervisningsåret på videregående skoler består i dag av for lite undervisning og læring. Det bør det bli slutt på, mener Sanner.

– I dag kan elevene miste nesten én måned med verdifull undervisning. Målet vårt er at elevene får best mulig opplæring og er rustet til eksamener og livet etter videregående, sier Sanner.

Nå sender Kunnskapsdepartementet ut fire mulige endringsforslag på høring. Ett av forslagene er å endre kravene til skoleårets lengde. Tanken er at fylkeskommunene som ønsker det kan korte ned undervisningen med opptil to uker. Fra dagens minimum på 38 til 36 undervisningsuker.

Les også: Nei til fraværsgrense på ungdomsskolen

Vil utsette eksamen

Videre foreslås det å fremskynde eksamenstrekket noen uker. Tanken er at trekket gjøres tidligere, og eksamen senere, slik at skolen får lenger tid på å forberede avviklingen av eksamen.

Sanner åpner også for å endre reglene slik at standpunktkarakterene ikke må være satt før eksamen. En annen mulig løsning er å forkorte eksamensperioden, slik at eksamenene i 3. klasse kun gjennomføres på to eksamensdager.

Forslagene kommer i etterkant av rapporter fra Norsk Institutt for studier, innovasjon og utdanning (NIFU) og deres egen arbeidsgruppe, som slår fast at gjennomføring av eksamen er årsaken til at viktige undervisningstimer falle bort.

– Vi har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene, men ønsker tilbakemelding på dem. Vi ber også om innspill til andre endringer som kan bidra til bedre muligheter for skolene til å planlegge skoleåret. Flere av tiltakene vil kreve både regelendringer og større omlegginger av dagens eksamensordning, sier Sanner.

Les også: Oslo-skolen lanserer tilbud om et ellevte skoleår

Kritisk til timesvindel

– Det er bra at denne høringen endelig kommer, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Han håper at de foreslåtte endringene kan gi en bedre organisering av skoleåret, og er spesielt opptatt av at elevene skal få det timetallet i fagene de har krav på.

– For å spare penger planlegger mange skoler helt bevisst færre undervisningstimer i fagene enn lovens minstekrav. Det er viktig at timesvindelen tar slutt, mener han.

Handal vil ikke kommentere hvilke av forslagene Utdanningsforbundet vil støtte. Han peker likevel på at lærere tidligere har vært skeptisk til modeller som innebærer kutting av skoleåret. (©NTB)