Det er de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka det åpnes for felling i. Det er klart etter at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak. I Sverige er fellingen av ulv i samme revirer blitt erklært ulovlig av rettsvesenet.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det åpnes totalt for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

Varsler mulig søksmål

Noah, WWF og Foreningen våre rovdyr vil stanse ulvejakta og skal onsdag møte advokater for å diskutere søksmål mot staten.

Noah kaller det et absurd vedtak. De viser til at et lignende vedtak i fjor ble erklært ulovlig av tingretten og lagmannsretten. Høyesterett behandler nå saken.

– Vi vurderer å gå rettens vei for å redde de tre flokkene. Vi skal møte advokater onsdag for å vurdere hvordan vi skal ta dette videre. Det er helt uakseptabelt at de fortsetter den samme linjen, sier Noah-leder Siri Martinsen til NTB.

Ulvejakta regjeringen åpner for, skal etter planen starte 1. januar. Noah vurderer å be tingretten om en midlertidig forføyning, som betyr at jakta må vente til søksmålet er avgjort i retten.

– Det haster. Vi er i denne prosessen hvert eneste år på grunn av måten regjeringen legger opp prosessen på, sier Martinsen.

– Forkastelig

– Dette er et forkastelig vedtak, sier Venstres tidligere miljøminister Ola Elvestuen. Han kaller regjeringen den mest rovdyrfiendtlige vi har hatt siden ulv ble fredet i 1973.

Elvestuen viser også til at Høyesterett nå behandler stansingen av felling i Letjenna-reviret. Han mener regjeringen må forholde seg til avgjørelsen i de to tidligere rettsinstansene om at jakta skulle stanses.

– Regjeringens begrunnelse for å ta ut disse tre ulveflokkene er syltynn og kan umulig ligge innenfor norsk rett, sier Elvestuen.

SV: Trist

Regjeringens budsjettpartner, SV, kaller det for et trist vedtak.

– Vi kan ikke fortsette med en forvaltning av ulv som ikke tar naturmangfoldet på alvor. Dette håper jeg regjeringen tar på alvor og derfor snur i denne saken, sier naturpolitisk talsperson i SV, Birgit Oline Kjerstad.

– Regjeringen ser ut til å tro at bestandsmålet er et slags maksantall for hvor mange ulver vi kan ha i Norge. Da er det totalt meningsløst, egentlig er det et minimum, og vi trenger flere for å ha en bærekraftig bestand uten innavl, sier hun.

Sparer Mangenreviret

Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

– Grunnen er at vi vil unngå at noen av de genetisk verdifulle ulvene i Settenreviret, som er naboreviret til Mangenreviret, felles ved en feil. Departementet vurderer imidlertid fortløpende mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret, sier Eide.

Ulvejakta må skje fra 1. januar til 15. februar.