– SAS-ledelsen har trenert og strukket forhandlinger og mekling helt fra november i fjor og til dagen før søknaden, uten noensinne å ha intensjon om å ville inngå en avtale med SAS-pilotene, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene.

Han mener at pilotene har blitt lurt, og han sier at dette forsterker deres inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk.

– Nå forstår vi bedre hvorfor målet med en løsning hele tiden flyttet seg, og hvorfor det var umulig å inngå en avtale, sier Klokset.

(©NTB)