Det går fram av selskapets månedlige finansielle rapport til amerikanske domstoler.

Til sammenligning tapte selskapet 2,7 milliarder i perioden november til januar. I januar alene tapte selskapet 1,2 milliarder svenske kroner, ifølge DN.

I perioden fra august til oktober tapte flyselskapet 1,7 milliarder svenske kroner før skatt, ifølge en kvartalsrapport.

SAS omsatte for 10,37 milliarder svenske kroner i løpet av de siste fire månedene. I samme periode var kontantbeholdningen på 5,3 milliarder svenske kroner.

Flyselskapet har fått godkjent konkursbeskyttelse i USA. Rapporten legges fram som en del av konkursbeskyttelsesprosessen selskapet er under, som kalles chapter 11.

Som et ledd i dette har SAS fått innvilget et kriselån på rundt 7 milliarder svenske kroner fra Apollo Global Management, skriver E24.

Dette lånet skal bidra til å holde flyselskapet i gang under omstillingsprosessen.