Sauebønder dømt for jervdrap

Fire sauebønder er dømt til 30 dagers betinget fengsel og fradømt retten til å drive jakt i to år etter at de tok livet av en jerv.

13.09.04 14:38

I tillegg har Eidsivating lagmannsrett inndratt en hagle, samt delvis verdi av to snøscootere.

Det var i Vang i Valdres i april 2002 at de fire tok livet av en jerv. De gravde jerven ut av et hi og avlivet den. Bøndene påberopte seg nødretten.

I dommen skriver Eidsivating lagmannsrett følgende:

- Ved begrunnelsen for at det i saken var tilstrekkelig å anvende betinget fengsel sammen med jaktforbudet og inndragningene, la flertallet i lagmannsretten vekt på at det i saken forelå momenter som var relevante ved vurderingen av nødrett selv om de ikke ga grunnlag for frifinnelse.

- De tiltalte fremholdt at de anså det for etisk uholdbart å sende sine beitedyr ut i et område hvor sannsynligheten for at de ville bli utsatt for omfattende rovdyrangrep var stor. Så vel den lokale dyrevernnemnd som lokale og sentrale veterinærmyndigheter har også gitt uttrykk for slike synspunkter. Ut fra erfaringene fra året før, var det grunnlag for å anse faren for at jerven ville gjøre store skader på beitedyrene som betydelig. På dette grunnlag anså rettens flertall at de tiltalte hadde befunnet seg i en pressituasjon som hadde utløst den straffbare handling, heter det i dommen.

I Valdres tingrett ble de fire frifunnet for i nødrett å ha tatt livet av jerven.

Alt saken endte med da, var at en av de tiltalte fikk en bot på 2000 kroner for å kjørt snøscooter uten lovlig kjennemerke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag