Video: Christopher Fornebo/Dyreparken

Tre ringhalelemur-hunner fødte hver sin unge i Dyreparken i Kristiansand forrige uke, melder Dyreparken i en pressemelding.

De tre hunnene kom til dyreparken fra Wildlands zoo i Nedeland i fjor høst, og ble satt inn i en flokk bestående av 13 hanner. Nå har den nye sammensetningen altså gitt resultater. Ungene ble født med få dagers mellomrom, og den eldste er nå rett over en uke gammel. Se de nyfødte lemur-ungene i videoen helt øverst!

- Det ser ut til at alle tre tar godt vare på ungen sin og sørger for både stell og mat. I tillegg hjelper de også til med hverandres unger, noe som er utrolig gøy å se, sier biolog i Dyreparken, Helene Axelsen, ifølge pressemeldingen.

Dette er første gang siden 2010 at det er unger hos ringhalelemurene i Dyreparken. Det har vært fødsler ved et par anledninger etter dette, men grunnet sykdom eller komplikasjoner ved fødsel har ikke ungene overlevd mange dagene. Dyreparkens biolog er likevel optimistisk for fremtiden til disse tre små. Allerede nå er det mulig for gjester å se lemur-ungene.

Ringhalelemuren holder i naturen kun til på Madagaskar, på lik linje med andre lemurarter. Grunnet politisk uro og fattigdom som igjen fører med seg ulovlig jakt og hogst av skogen hvor lemurene bor, står arten under sterkt press og bestanden har sunket kraftig de siste årene. Arten er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste, skriver Dyreparken i pressemeldingen.