Kjøtt, mineralvann, ost, godteri og alkohol er øverst på listen over hva vi handler hos söta bror, skriver Nationen. Undersøkelsen, der 1.000 personer er spurt, ble gjort i februar og er en del av et femårig samarbeid mellom NHH og Norgesgruppen.

Det er folk i grensefylket Østfold, samt i Vestfold og Akershus som i størst grad drar over grensen for å handle. I Østfold svarer hele 92 prosent at de har handlet i Sverige det siste året. For de andre fylkene er andelen henholdsvis 79 og 76 prosent.

De som sjeldnest krysser er grensen er stort sett de som bor lengst unna den. Bare 24 prosent av vestegdene handlet i Sverige det siste året, mens andelen var 29 prosent i Rogaland og i Sogn og Fjordane.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi brukte 15,8 milliarder kroner på grensehandelen mellom desember 2016 og samme måned i fjor.