*Nettavisen* Nyheter.

Selg deg selv - få drømmejobben

Frode Pettersen (t.v.) og Knut Hauge i Manpower Foto: Arild J. Waagbø (Netttavisen)

Rekrutteringseksperter mener arbeidssøkere må bli flinkere til å selge seg selv. Her er deres beste jobbsøkertips!

07.05.08 11:16

- Arbeidssøkere som har gått på skole utenlands, for eksempel i USA, lærer seg salg. De tør å synes. De er selgere og de selger seg selv.

Det sier administrerende direktør Knut Hauge og bedriftsrådgiver Frode Pettersen. Begge er rekrutteringseksperter i Manpower Professional Executive i Oslo. Hver uke får Manpower inn cirka 1000 nye CV-er. Til enhver tid leier selskapet ut cirka 10.000 medarbeidere og av disse får cirka 4.000 fast jobb i løpet av et år. I tillegg var Manpower Professional Executive inne som konsulenter i 600 ansettelser av ledere og nøkkelpersonell i fjor.

Verken Hauge eller Pettersen har noen spesielt original forklaring på at en typisk arbeidssøker med utdanning fra Norge nærmest forventer å bli oppdaget i jobbsøkersituasjonen.

- Det er vel janteloven som gjelder. Mange tror at du skal stå der med lua i hånda, sier Hauge.

- Men det handler om salg. Arbeidssøkere må selge seg selv, sier Pettersen.

Leser CV-en først
Første skritt på veien for å få oversikt over søkerne til en jobb, er ifølge rekrutteringsekspertene å lese CV-ene.

- Det er der vi ser om søkeren har riktig utdannelse, kompetanse og erfaring. Når vi har sortert ut de som oppfyller kravene, så leser vi søknadene, sier Pettersen.

CV-en din bør begynne med korte opplysninger om navn, alder, bosted, sivilstand, barn, telefonnummer og privat e-postadresse. Videre må du få med hva du har av utdanning, kurs og relevante sertifikater. Standarden for dette er å sette årstallene til venstre på CV-en (som ikke bør være større enn en A4-side!) og opplysningen om utdanningsinstitusjon og utdannelsens innhold til høyre.

- Det kan lønne seg å være lur med hvilke ord du bruker i CV-en, for vi gjør ofte fritekst søk CV-databaser når vi leter etter en kvalifisert person, sier Pettersen.

- Skryt er greit
CV-en må inneholde opplysninger om arbeidserfaringen din. Her bør du være spesifikk på hvordan du har bidratt til verdiskapningen der du har jobbet. Få også med store prosjekter du har hatt ansvar for.

- Det lønner seg å være konkret på hva slags resultater man har oppnådd. Men det er viktig at du klarer å dokumentere resultatene, sier Hauge.

- Bør man skryte av seg selv?

- Skryt er greit, bare det kan dokumenteres. Vi kontakter alltid referansene i sluttfasen av en rekrutteringsprosess. Da forhører vi oss og sjekker om det søkeren har opplyst faktisk stemmer, sier Hauge.

Vis mangfold
Til sist bør CV-en din inneholde opplysninger om dine interesser og engasjement utenfor jobben.

- Her kan man vise noe av mangfoldet sitt, men man må også passe litt på. Har man vært russepresident eller talsmann for en organisasjon, så kan det være relevant informasjon om man søker en stilling der det kreves at man har gode sosiale ferdigheter. Dersom CV-en viser at du har voldsomt mange verv og oppgaver på fritiden, så kan det tolkes dit hen at du knapt har tid til å arbeide. Det kan være lurt å spare på noen opplysninger om fritiden din til jobbintervjuet, slik at du har noe nytt å komme med og snakke om da, sier Hauge.

I CV-en holder det å føre opp årstall for det du har drevet med, men du bør vurdere å bruke måned og år i tidslinjen din om det kan gi bedre informasjonen om varigheten av for eksempel et ansettelsesforhold.

- CV-en bør ikke ha noen hull. Har du for eksempel tatt et sabbatsår - noe som har blitt mye vanligere, så skriv det som det er, sier Hauge.

De beste CV-ene er oversiktlige og lette å lese, du bør med andre ord være uhyre varsom med å bruke grafiske effekter på en CV. Velg en godt lesbar skrifttype og hold deg til det enkle.

Søknaden tydeliggjør
Hauge og Pettersen anbefaler folk å bruke tid på søknaden. Søknaden bør være spesifikk for den jobben du søker.

- Om du bare skriver «Søker herved» og ikke noe mer, så kan det stilles spørsmålstegn ved hvor motivert du er for jobben. Søknaden er også salg. I den får du tydeliggjort hva du har gjort. resultatene og kompetansen din. Vi ser en del slurv hos dem som bruker standard søknader. Selv om de er flinke til å bytte ut ord, så er det for gjort å glemme et ord eller to. Og det ser ikke bra ut, sier Pettersen.

Søknaden bør være på en side, men det er ikke katastrofalt om den strekker seg til halvannen. Hva gjelder referanser, så mener rekrutteringsekspertene at jobbsøkere bør bruke formuleringen «Referanser oppgis ved forespørsel».

- Det er ikke heldig om referansene dine stadig blir oppringt i forbindelse med jobber du kanskje ikke får, sier Hauge.

Ren, pen og forberedt
Hauges viktigste råd for jobbintervjuet er at du møter presist, forberedt, ren og pen. Det er avgjørende at du oppfører deg i tråd med alminnelig, god folkeskikk.

- Vi er alle skapt slik at vi danner oss et inntrykk av folk ved første øyekast. For den som rekrutterer vil jobbintervjuet bekrefte eller avkrefte dette førsteinntrykket. Har du for eksempel et slapt håndtrykk og unngår øyekontakt, så egner du deg antakelig ikke til å jobbe med mennesker. I tillegg til at det faglige skal være på plass, så er det viktig at du passer inn i miljøet på den jobben du søker. Om du er frempå i intervjusituasjonen, så øker sjansen for at du får fram mest mulig om deg selv, sier Hauge.

Hauge anbefaler at du bruker minst en halvtime på nettet for å lese deg opp på bedriften du søker deg til.

- I gamle dager måtte man jo fysisk hente årsrapporten fra bedriften. I dag er informasjonen lett tilgjengelig på nettet. Likevel er det mange som ikke aner noe om bedriften de søker seg til. Vi så det her da vi skulle rekruttere en leder til Manpower. Bare 10 prosent visste noe om Manpower. 90 prosent av søkerne ble rett og slett avslørt, sier Hauge.

Finn din svake side
Få jobbintervjuer finner sted uten at søkeren blir utspurt om sine sterke og svake sider. Folk flest gjør greit rede for sine styrker. Men når det gjelder svakheter, så faller svært mange ned på klisjeer.

- Jeg bruker å spørre om det er noe de kan bli bedre på. Et godt svar på det spørsmålet viser at søkeren har selvinnsikt, men de fleste svarer noe sånt som at de er B-menneske eller utålmodig. Her er det stort rom for å skille seg ut i positiv forstand, sier Hauge.

Hauge mener at det er fy-fy om arbeidssøkeren er opptatt av lønn i første intervjurunde, for da kan det stilles spørsmålstegn ved søkerens motivasjon. Han mener at arbeidssøkeren bør ta utgangspunkt i at betingelsene knyttet til jobben er konkurransedyktige.

Kroppsspråk og kredittsjekk
Du kan vinne mye på å være bevisst på kroppsspråket ditt under jobbintervjuet. Hauge anslår at cirka bare 20 prosent av alle jobbsøkere har et bevisst i forhold til dette, så det er svært mye å hente på god ikke-verbal kommunikasjon.

- Det blir helt anslagsvis dette, men mitt inntrykk er at cirka halvparten av alle søkere viser et godt kroppsspråk under intervjuet, sier Hauge.

I og med at vi speiler hverandres kroppsspråk, så kan det å sende feil signaler under intervjuet ha store konsekvenser. Det fins mange gode bøker om kroppsspråk for dem som vil bli mer bevisste. Men et viktig tips fra rekrutteringsekspertene: Ikke sitt med armene i kors! Da virker det som om du beskytter deg selv - at du er på defensiven.

Er det noe mer du vil si om deg selv før vi avslutter?

Slik lyder gjerne Hauges siste spørsmål når han foretar et jobbintervju. Da kan du være proaktiv i forhold til eventuell negativ ballast du fører med deg. Hauge nevner i den sammenhengen at betalingsanmerkninger kan være problematiske.

- Har du en rekke utestående krav, så kan det fort stille deg i et nytt lys når tvangstrekkene dukker opp hos din nye arbeidsgiver. Du kan fremstå som en person som ikke har nødvendig styring. Dessuten er det blitt vanligere å gjennomføre kredittsjekk av arbeidssøkere, noe som gjør at slikt kan dukke opp uansett. Mitt syn er at det er lurt å informere om bakgrunnen for betalingsanmerkningen på en konstruktiv måte i forbindelse med jobbintervjuet, sier Hauge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag