*Nettavisen* Nyheter.

Sex og dop stoppet 11 leger

Foto: (Scanpix)

Legene mistet jobben etter rusmisbruk eller sexovergrep mot pasienter. - Toppen av isfjellet, sier helsedirektøren.

27.02.06 16:46

I 2005 mistet til sammen 46 helsearbeidere autorisasjonen av ulike årsaker. Av disse mistet 11 leger autorisasjonen på grunn av sexovergrep og narkomisbruk.

- Helsepersonell har større risiko for rusmisbruk, og igjen er det mange som mister autorisasjonen på grunn av seksuelt misbruk, sa helsedirektør Lars E. Hanssen da Tilsynsmeldingen 2005 ble presentert mandag.

Nå vil helsedirektøren ha bedre utdanning blant helsepersonell, samt vurdering av vandel til de som skal jobbe i helsevesenet.

Tallene
Totalt kom Statens helsetilsyn med reaksjoner mot 148 personer i helsevesenet i 2005. 87 personer fikk advarsler, 46 personer mistet autorisasjonen, 12 mistet rekvireringsretten, og 3 personer fikk avgrenset autorisasjon.

Godt over halvparten av tilsynssakene som endte med reaksjoner, ble rettet mot leger. 56 leger fikk advarsel, mens 15 mistet autorisasjonen. Blant sykepleierne mistet 18 autorisasjonen. 12 av disse på grunn av rusmisbruk, men ingen på grunn av seksuell utnytting av pasienter.

- Toppen av isfjellet
- Vi har hatt en rekke alvorlige saker i året som gikk. Vi ser at de sakene som vi får oversendt blir mer alvorlige, sa helsedirektør Lars E. Hanssen da tilsynsmeldingen for 2005 ble lagt frem mandag.

Blant de 46 personene som mistet autorisasjonen, hadde sju personer seksuelt utnyttet pasienter. 23 av dem hadde brukt narkotika.

- Det er jo langt over 100.000 helsepersonell, så man kan ikke si dette er mye. Men man må også si at dette er toppen av isfjellet. Vi får ikke vite om alt. Vi skulle gjerne hatt en større meldekultur, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til TV 2 Nettavisen.

Hanssen sier at han personlig underviser legestudenter i Oslo og Bergen i forholdet mellom pasient og lege.

- Forstår ikke
- Det er mange leger og psykologer som ikke forstår at det ikke kan være likeverdig kjærlighetsforhold mellom lege og pasient, og som ikke forstår hvilket makt/avmakt-forhold som oppstår mellom pasient og lege. Jeg underviser selv fast på legeutdanningen i Oslo og Bergen om disse tingene, og jeg er nå i gang med å endre undervisningen for psykologene, sier Hanssen.

Hanssen mener at det er mange flere enn sju pasienter i Norge som ble seksuelt utnyttet i Norge i 2005. Han ber om at folk blir flinkere til å si ifra, slik at helsevesenet kan ta tak i problemet

- For dem det gjelder er dette en tragedie, og vi må få vite om det. Det vi ser er helt klart toppen av isfjellet, sier han.

Må vurdere egnethet
Mens seksuell utnytting ser ut til å være størst blant leger, er rusproblemene størst blant sykepleierne. Av de 23 som mistet autorisasjonen i 2005 som følge av rus, var 12 sykepleiere. Også dette problemet tror Hanssen er langt større enn hva tallene viser.

Hanssen vil at utdanningsinstitusjonene skal ha en vurdering av hvor egnet den enkelte student er til å utføre oppgaven i helsevesenet.

- Av og til noen ser vi at noen søker til sykepleierutdanningen for å få lettere tilgang til medikamenter. Vi må ta dem med en gang, og ikke slippe dem løs på befolkningen og vente til jeg får kloa i dem til slutt, sier Hanssen.

Forsvarer Sykehuset Østfold
Hanssen mener at det store isfjellet skyldes at alt for mange helseforetak og kommuner er for dårlige til å rapportere om feil og mangler.

- Jeg stresser at man må være en lærende institusjon. Jeg skulle ønske at flere meldte fra om feil og mangler. En klage er en fantastisk mulighet til å forbedre tjenesten, sier han.

I den anledning viser han til sykehuset Østfold som har vært mye omtalt i media for sine mange klagesaker.

- Noen sykehus melder om mange avvik og feil, og noen melder om få. I forhold til landsgjennomsnittet melder Sykehuset Østfold om tre ganger så mange feil. Men hvis man sammenligner med utbetalinger fra Norsk pasientskadeerstatning, så er det ingenting som tilsier at dette sykehuset er verre enn andre sykehus. Sykehuset Østfold er ikke et verstingsykehus, men kanskje tvert imot. De er flinkere til å melde fra enn andre sykehus, og viser dermed en vilje til å ville lære av sine feil, sier Hanssen.

Vil ha aktive lokalpolitikere
Hanssen tror at mange feil og mangler i helsevesenet kan gjøres uten penger. Han mener at bedre styring av institusjonene, og bedre koordineringen av de ulike helsetilbudene, vil gjøre tilbudet langt bedre for den enkelte pasient.

- Feilen er ikke penger, men det er organisering og styring, sier han.

Han håper at styrene i helseforetakene, og kommunestyrerepresentantene i kommunestyrene nå setter seg ned og leser tilsynsmeldingen slik at de kan ta tak i problemene.

- Styrene og kommunestyrene sitter ofte med økonomien, men tar seg ikke av kvaliteten. Det blir ikke orden på kvaliteten før styrene i foretakene og kommunestyrerepresentantene selv involverer seg, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.