Gode tider i norsk økonomi gjør at finansminister Siv Jensen kan stramme inn den offentlige oljepengebruken.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland i 2018. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn foreslått i statsbudsjettet i fjor høst.

Går bedre

Oljeprisen er nå like høy i kroner som på starten av dette tiåret, samtidig som verdens børser har steget kraftig. Begge deler betyr at at inntektene til oljefondet har økt kraftig.

Regjeringen bekrefter også at nedjusteringen må ses i sammenheng med en markert oppgang i markedsverdien av fondet mot slutten av fjoråret.

Oljefondet er nå på hele 8.400 milliarder kroner.

Regjeringen legger samtidig frem oppdaterte anslag for norsk økonomi som også tyder på at ting går bedre. Regjeringen venter høyere sysselsetting og lavere ledighet enn de gjorde ved statsbudsjettet i høst.

Les også: Direkte: Siv Jensen om revidert nasjonalbudsjett

Lekkasjer

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag klokka 11. Dette er kjent så langt:

* 148 millioner kroner ekstra går til boligbygging og infrastruktur på Svalbard.

* Rammen og tilskudd til studentboliger økes med totalt 93,5 millioner kroner, slik at det er mulig å nå målet om 2.200 nye studentboliger.

* Borgarting lagmannsrett får 15 nye utrederstillinger, i revidert blir det bevilget penger til ti av stillingene, mens de siste fem skal domstolen finansiere selv.

* Det settes av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode på fem år.

* Regjeringen myker opp reglene for ID-dokumenter og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak.

* Kulturminister Trine Skei Grande (V) opplyste på Nordiske Mediedager 2. mai at regjeringen utvider ordningen med momsfritak for elektroniske medier til å gjelde all digital journalistikk.

* Regjeringen legger opp til å øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018.

* Regjeringen foreslår å utvide ordningen med minoritetsrådgivere i skolen med 13 nye stillinger.

* Reduserte alkoholavgifter for småskalabryggerier på anslagsvis 15 millioner.

* 16,5 millioner kroner settes av til avansert norsk datasikring. Mesteparten av pengene tilfaller Simula og Simula@UiB i Bergen for å utdanne norske kryptologer.

* Under Frps landsmøte i starten av mai ble det varslet at det settes av penger til 700 nye sykehjemsplasser i revidert budsjett, men det er ikke blitt konkretisert hvor mye penger som skal bevilges.

* Regjeringen foreslår, ifølge Kommunal Rapport, å sette av 17 millioner til tre tiltak for integrering. 10 av disse skal gå til frivillige organisasjoner, mens 3,8 mill. skal sikre flere minoritetsrådgivere på norske skoler.

* I tillegg foreslås 3,5 millioner satt av til en nettportal i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

* Regjeringen vil tilby sementfabrikken til Norcem i Brevik støtte til et forprosjekt og foreslår en tilleggsbevilgning på 80 millioner kroner. Dermed setter de av 280 millioner kroner til videre arbeid med et demonstrasjonsprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Summen inkluderer midler som er overført fra i fjor.

* Heimevernet skal styrkes med 2.000 soldater. Det blir bevilget 25 millioner kroner til moderne våpen og utstyr og 11 millioner til øving og trening i nord.