11 prosent sier det er nokså eller svært usannsynlig at det vil ta en vaksine, mens de resterende 16 prosentene er usikre, skriver Folkehelseinstituttet.

Oslo er fylket der størst andel (77 prosent) av befolkningen stiller seg positive til en vaksine, mens færrest (65 prosent) gjør det samme i Troms og Finnmark.

Undersøkelsen viser også at befolkningens eldste er mest positive. Blant dem over 66 år svarer hele 80 prosent av de svært eller nokså sannsynlig vil ta vaksinen.

Menn (76 prosent) er generelt litt mer positive enn kvinner (69). Blant kvinner i alderen 25–49 svarer kun 60 prosent at de vil ta en vaksine.

Av de minst 2.000 tilfeldig utvalgte personer i hvert fylke, 23.000 på landsbasis, har 38 prosent svart på undersøkelsen. Den ble gjennomført i perioden 21. oktober til 4. november 2020.

(©NTB)