Et smitteutbrudd har forsinket ankomsten til de 50 flyktningene som Norge har lovet å hente fra Moria-leiren på Lesvos.

Nå kommer altså 33 flyktninger som først settes i karantene i Råde kommune, skriver avisa. Det er ikke bestemt hvilke kommuner som skal ta imot de første familiene.

Resten av de 50 flyktningene kommer etter hvert. De er forsinket av sykdom.

Lover fortgang

Ifølge barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil det bli satt fortgang i prosessen hos UDI, slik at det kan ta så lite som 21 dager å få oppholdstillatelse.

– Først og fremst vil jeg si at jeg er glad for at de endelig kommer til Norge. Det har vært viktig for meg, for KrF og for regjeringen at vi skal bidra internasjonalt i en situasjon som har vært veldig krevende for Hellas, sier Ropstad til VG.

Ti familier

I september besluttet regjeringen å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent kort tid etter at Moria-leiren brant. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme, er sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse.

Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere opplyst til NRK at det er snakk om i alt ti familier.