På tiltalebenken sitter det en 16-åring, tre 17-åringer, to 18-åringer og en 22 år gammel mann. Han var den eneste som var over 18 år da forholdene de sju er tiltalt for, skjedde i september og oktober i fjor høst.

Til sammen er det listet opp 22 fornærmede i de ti punktene i tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Asmund Yli. I tiltalen er det listet opp hele elleve ran, en grov voldsepisode som førte til at en ung mann fikk brukket nese, ett forsøk på grov vold og fire tilfeller av voldsutøvelse, der forholdet anses som grovt fordi det har «skjedd uten foranledning og har karakter av overfall og/eller at den er begått av flere i fellesskap».

Ikke alle de tiltalte har vært med på alle ranene og voldsepisodene.

En av de tiltalte 17-åringene er må i tillegg til tiltalen for ni ran, svare for to voldsepisoder, tre trusler mot politiet og et tilfelle av vold mot politiet. Dette skjedde da han ble avhørt på Majorstuen politistasjon i slutten av oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han ha truet med å knivstikke en politibetjent. Til en annen politibetjent skal han ha sagt «får se om jeg ikke dreper deg også».

Samtlige fornærmede er unge gutter eller menn med typiske norske navn. To av de yngste ransofrene var bare 14 år. Den ene 14-åringen ble fraranet en genser og et belte under knivtrusler, mens den andre ble fraranet et headset. Begge ranene skjedde i Hoffsveien på Skøyen lørdag 29. september i fjor.

Strafferammen for forholdene de sju er tiltalt for, er fengsel i inntil 15 år. Oslo tingrett har satt av en hel måned til behandlingen av saken.

(©NTB)