Bystyret i Oslo vedtok onsdag å bevilge 500 millioner kroner til opprustning av Bispegata, som er en forlengelse av Barcodes hovedgate, Dronning Eufemias gate, og binder sammen nye og gamle Oslo.

Det skal etableres ny trikketrasé, nye holdeplasser, sykkelfelt og Oslo torg skal fornyes. Bymiljøetaten skal stå for byggingen som starter i januar neste år. Prosjektet skal stå ferdig ved utgangen av 2020.

Se video av den nye gata øverst i saken.

Les også: 97 personer på eksklusiv billettliste ved Operaen

- Endelig kan vi starte

- Endelig kan vi starte på prosjektet. Trikketraséen i Dronning Eufemias gate ble ferdigstilt for noen år siden. Bispegata er delen som mangler for å koble Dronning Eufemias gate til traseen i Oslo gate. På grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S, har vi ventet med å starte arbeidet,sier Etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Men når gata nå skal rustes opp, må imidlertid bilene vike for buss og trikk. Bispegata stenges for all personbiltrafikk på strekningen mellom Trelastgata og Dyvekes bru.

Les også: Raymond Johansen og byrådet i Oslo skaffer seg to Jaguarer

Bymiljøetaten opplyser at oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. I løpet av 2024 får Oslo 87 nye og moderne trikker. Utskiftningen krever at trikkeskinner og infrastruktur rustes opp, samtidig som gater og byrom skal fornyes.

- Vi er i full gang med å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie by, og gjennomfører nå den største utbyggingen av kollektivtrafikken siden t-banen ble bygget etter krigen, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Les også: MDG-byråd slakter Høyres parkeringsplaner i Oslo

Granittbelagte fortau

Deler av strekningen fundamenteres på stålkjernepeler og pelingen sammen med støpning av betongplate vil utgjøre en stor del av arbeidene det første året.

Når fundamentet er ferdig kan trikkespor og holdeplasser bygges. Fortauene blir granittbelagte og sykkelfelt legges bak holdeplassene.

Totalt strekker prosjektet seg ca. 450 meter.

Les også: Stenger inn- og utkjøring i Storokrysset i Oslo