- Hagen (Carl I. Hagen, red.anm.) og resten av Frp vil påføre bilistene i regionen en ekstra bompengeregning for å kjøre fra Oslo til Asker tur-retur på over 200 kroner. Det er dårlig samfunnsøkonomi i det, sa Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MdG) til Nettavisen før helga.

Les også: MDG-byråd Berg: - Hagen vil påføre bilistene en ekstra bompengeregning på over 200 kroner

Men stemmer det at bompengeprisen på en av Norges dyreste veiprosjekter kan bli over 200 kroner, i tillegg til dagens bompengering?

Ekstremt dyrt prosjekt

Utbyggingen av den såkalte E18 Vestkorridoren mellom Lysaker og Asker er det mest kostbare veiprosjektene i Norge noen gang. Ingen vet nøyaktig hvor mye veien vil koste, men Statens vegvesen har gjort anslag på rundt 40 milliarder kroner.

Årsaken til den svært høye prisen, er i stor grad svært kostbare eiendomskjøp på strekningen.

Les også: Norges dyreste vei vil bli mye dyrere enn fryktet

Stor motstand i Oslo mot å få høyere veikapasitet inn mot byen, i kombinasjon med kjempeprisen, har gjort prosjektet svært omstridt. Staten har blant annet valgt å overkjøre Oslopakke 3-enigheten ved å slå fast at prosjektet skal gjennomføres.

Les også: Regjeringen «kjører på» - vil bygge ut E18 som planlagt

Veien skal bygges fra Lysaker og forbi Asker i flere steg, og delstrekninger skal åpnes etter hvert som de blir ferdig. Siste steg antas å være ferdig etter 2030.

Hvor kommer 200 kroner fra?

Det er ikke gjennomført noen endelig vedtak om bompenger på strekningen, og totalprisen på prosjektet er heller ikke klart.

Det betyr ikke at bompengeprisen er helt ukjent: Statens vegvesen har tidligere sagt at prosjektet vil bli finansiert gjennom tre separate bompengesnitt, som skal settes opp etter hvert som veien bygges. De har beregnet at de vil trenge en gjennomsnittspris per passering for personbiler på 25-30 kroner for å kunne få til en nedbetaling over 15 år.

Å passere alle bomstasjonene til gjennomsnittspris tur/retur vil dermed koste 150-180 kroner, avhengig av hvilket nivå en ender opp på.

Helt ferske utregninger fra Statens vegvesen viser at det første bomsnittet vil ha et behov på i gjennomsnitt 26 kroner - altså i nedre ende av anslagene.

Det er ingen som betaler gjennomsnittspris

At gjennomsnittsprisen er 26 kroner, betyr ikke at dette er den prisen alle skal betale.

For det første er det en egen rabatt for de som har bombrikke. Enda viktigere er det at elbiler ikke betaler noe som helst ved passering av bomstasjonene, mens dieselbiler kan betale en ekstra avgift.

Det skal innføres begrenset betaling for elbiler i bomringen i Oslo allerede fra 2019, og på sikt er tanken at elbiler skal betale halv takst i alle bomstasjoner.

Les også: Snart må også elbilene betale

- Takstsystemet i bomringen er det politikerne som bestemmer. Vi har gitt politikerne noen regneeksempler: Hvis elbiler betaler halv takst, og det er 40 prosent elbilandel, vil det være behov for at en vanlig bensinbil betaler 35-36 kroner, opplyser Statens vegvesen til Nettavisen.

Seks passeringer på 36 kroner, gir en totalpris for å kjøre tur/retur på 216 kroner - noe som stemmer godt med miljøbyrådens uttalelse.

Men skal man passere alle bomstasjonene?

Statens vegvesen opplyser samtidig til Nettavisen at hvis man skal kjøre fra Oslo ut til Asker og tilbake, så vil man ikke passere alle bomstasjonene på strekningen:

- Det er lagt opp til tre bomsnitt: Den første er på grensen mellom Oslo og Bærum, nummer to vil være mellom Bærum og Asker, og en tredje vil være mellom Asker og Buskerud.

Skal du fra Oslo til Asker, vil du kun passere to av bomstasjonene. Dermed skal mye til for at byrådens eksempel på over 200 kroner tur/retur Asker vil være korrekt.

Statens vegvesen understreker at de faktiske bompengeprisene på ingen måte er klar, og at en ferdigstillelse av hele prosjektet ligger frem til etter 2030. Hvilke regelendringer, prinsipper og eventuelle prisjusteringer som er innført innen den tid, er det ingen som vet noe om.

Oslo-bommen kommer i tillegg

I eksemplene over har vi ikke tatt med passering av bomringen i Oslo, som vil komme i tillegg når man skal kjøre inn til Oslo.

Årsaken er at at Oslo-bommen ikke vil påvirkes av om E18 Vestkorridoren bygges eller ikke, og er ikke en del av en «ekstra regning» for veiutbyggingen. Bomringen vil likevel være en del av totalregningen bilister må betale.

I dag koster det 39,60-59 kroner avhengig av hva slags bil du har, når på døgnet du kjører og om du har bompengebrikke. Du betaler bare på vei inn, ikke ut.

For å gjøre det enda mer komplisert er takstsystemet i Oslo er i ferd med å endres. Det skal innføres over 50 nye bomstasjoner, der intensjonen er å gjøre det dyrere å kjøre internt i byen, men billigere å passere yttergrensen.

Konklusjon

Det er ikke mulig å slå fast med sikkerhet hvor mye det vil koste å kjøre den nye E18 Vestkorridoren når den står ferdig.

Vegvesenets beregninger tyder på en gjennomsnittspris på rundt 160 kroner å passere alle tre bomstasjonene to ganger.

Skal du kjøre «fra Oslo til Asker tur-retur», slik miljøbyråden skriver, passerer du ikke alle disse tre bomsnittene. Uttalelsen er derfor isolert sett ikke korrekt.

Det underliggende budskapet er derimot riktig: Benytter du hele den nye veistrekningen tur/retur, tyder alt på at prisen kan passere 200 kroner for dem som ikke har elbil.

I tillegg må man regne med bomringen i Oslo.

NB! Carl I. Hagen påpeker overfor Nettavisen at både han og Oslo Frp har stemt mot hele Oslopakke 3, og at de dermed har vært mot hele bompengeregningen.