Det regjeringsoppnevnte Lysne II-utvalget, som denne uken la fram sine anbefalinger om digitalt grenseforsvar, tegner opp dramatiske skrekkscenarier i sin rapport. Et av dem gjelder et terrorangrep på t-banen i Oslo iscenesatt av en «ekstrem islamistisk gruppering» fra land X i Midtøsten, skriver Aftenposten.

Se Lysne II-utvalgets rapport her (PDF)

Scenariet blir brukt for å begrunne behovet for overvåking av datatrafikk inn og ut av Norge. Det tegnes opp et mulig angrep der gruppens ledelse i Midtøsten har epost-kontakt med angrepslaget på vei til Norge.

Se også: Venstre-lederen advarer mot et nett av overvåking

Beskriver angrep mot T-banenettet

«Tre dager etter ankomst til Norge, en fredag ettermiddag, gjennomfører gruppen et koordinert angrep mot T-banenettet i Oslo. For å oppnå størst mulig effekt og kaos detoneres selvmordsvester mens t-banevognene er i fart i tunnelene. I tillegg har to fra angrepslaget stilt seg utenfor t-baneinngangene på stasjonene Nasjonalteateret og Stortinget, og skyter mot de menneskene som forsøker å flykte. 140 mennesker blir drept og 305 skades før terroristene er nedkjempet av politiet», er oppsummeringen av det tenkte angrepet i rapporten.

Går via andre land

Konklusjonen i rapporten er at uten digitalt grenseforsvar (overvåking av grenseoverskridende datatrafikk) «vil det i praksis ikke være realistisk å avdekke at kommunikasjon samlet i Midtøsten faktisk har en norsk ende, fordi stadig mer kommunikasjon går via infrastruktur i andre deler av verden.»