Skuespiller krevde 21 mill. i erstatning - får 33.000 etter frikjennelse

Advokat Per Danielsen representerer skuespilleren som ble frikjent etter å ha vært straffeforfulgt i over 11 år. I mars 2016 ble hun frikjent i Oslo tingrett for anklager om grovt heleri. Politiet anket ikke og dommen er rettskraftig. Det innfeldte bildet viser arrestjournalen fra sentralarresten i Oslo.

Advokat Per Danielsen representerer skuespilleren som ble frikjent etter å ha vært straffeforfulgt i over 11 år. I mars 2016 ble hun frikjent i Oslo tingrett for anklager om grovt heleri. Politiet anket ikke og dommen er rettskraftig. Det innfeldte bildet viser arrestjournalen fra sentralarresten i Oslo. Foto: Paul Weaver / Nettavisen / faksimile (montasje)

Kvinnen som var siktet i en årrekke får langt mindre erstatning fordi hun ikke lot seg avhøre. Nå kan saken havne i retten.

OSLO (Nettavisen): Et dokument unntatt offentligheten, som Nettavisen har fått tilgang til, viser at en kvinnelig skuespiller i 60-årene får 33.000 kroner i erstatning av Statens sivilrettsforvaltning, for urettmessig å ha blitt straffeforfulgt i en årrekke.

Hun krevde opprinnelig i overkant av 21 millioner kroner i erstatning, etter at hun i mars 2016 ble frikjent for grovt heleri av Oslo tingrett. Politiet anket ikke dommen og den er rettskraftig.

Foto: Faksimile

Skuespilleren har hatt en rekke roller i kjente norske serier, filmer og andre produksjoner i flere år.

Høsten 2015 var tiltalt for grovt heleri av 4,4 millioner kroner og måtte forsvare seg i en flere uker lang straffesak høsten 2015. Da hadde hun vært i politiets søkelys i over elleve år.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Politiet ville gi 3000 kroner

Oslo politidistrikt foreslo i sin innstilling til sivilrettsforvaltningen å gi kvinnen 3000 kroner for å ha sittet to påbegynte døgn i varetekt.

I forbindelse med pågripelsen av skuespilleren 13. januar 2005, tok politiet beslag i verdigjenstander, kontanter og heft i flere eiendommer hun eide. Erstatningen hun nå er tilkjent, på 33.000 kroner, er langt fra noe kvinnen er fornøyd med.

Da kvinnen ble pågrepet i januar 2005 ble hun fraktet til sentralarresten i Oslo. Bildet er tatt ved en senere anledning. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Beløpet er for lite, og bevisvurderingen er for streng. Politiet skulle selv funnet ut at det ikke var grunnlag for kvelertaket på økonomien hennes. Det vurderes nå å forfølge erstatningskravet for domstolen, i erstatningssak mot staten, tordner kvinnens advokat Per Danielsen til Nettavisen.

- Det skulle være unødvendig for en forsvarer å måtte foreta alle utredninger og beregninger for politiet. Alle bevis finnes jo åpenbart tilgjengelig. Hele økonomien hennes lot seg ganske enkelt forklare da man først satt seg ned og gjennomgikk den. Det kunne politiet gjort også, uten hennes forklaring.

Nektet å forklare seg

Bakgrunnen for 21-millionerskravet er tap av leieinntekter på flere leiligheter, tap av lønnsinntekter, verdistigninger i eiendomsmarkedet hun ikke har fått etter at eiendommene ble inndratt, at hun ikke har hatt mulighet for å gjøre nye investeringer på grunn av manglende likviditet og oppreisning for tiden hun satt i varetekt og andre ikke-økonomiske belastninger.

Asmund Riegels, politiadvokat ved Oslo politidistrikt. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Årsaken til at hun ikke får tilkjent en større erstatning er kort fortalt, blant annet, at Statens Sivilrettsforvaltning mener det hefter usikkerhet ved om kvinnen hadde kunnet øke sin formue ved å kjøpe flere leiligheter, dersom politiet ikke hadde tatt beslag i hennes formue.

Statens sivilrettsforvaltning bemerker også at hun ikke lot seg avhøre mer enn én gang av politiet fra hun ble pågrepet 13. januar 2005 til rettssaken startet i oktober 2015. I dokumentet fra sivilrettsforvaltningen, som har tilkjent erstatningen, går det frem at politiet ved ni anledninger kalte henne inn til avhør, uten at hun ville forklare seg.

I brevet, som er unntatt offentlighet, men som Nettavisen har fått tilgang til, heter det blant annet:

«Kravstiller nektet i en periode på over ti år fullstendig å forklare seg for politiet, og må ved dette sies å ha medvirket til forfølgningen over en svært lang periode (...). (...) det er i samfunnets interesse at flest mulig kriminalsaker oppklares og at siktedes forklaring ofte er avgjørende i så måte.»

Retten støttet inndragning

Sivilrettsforvaltningen bemerker også følgende i brevet:

«Hva gjelder heftelsene var kravstillers forklaringsnekt en del av begrunnelsen for opprettholdelse av heftelsene gjennom hele perioden. I Oslo tingretts kjennelse av 14. april 2005 uttaler retten følgende: "Retten har ovenfor kommet frem til at det på nåværende tidspunkt er skjellig grunn til å mistenke at siktede skjuler ulovlig ervervede midler i de aktuelle leilighetene.

Imran Saber, som er i slekt med skuespilleren, ble dømt i samme sak som hun ble frikjent. Foto: Privat

Dette er i seg selv et betydelig holdepunkt for at siktede vil søke å skjule verdiene på annet vis, hvis heftet blir opphevet. Det er for øvrig relativt store verdier det er snakk om. I forlengelsen av dette, vises det til at siktede har vist seg lite samarbeidsvillig med politiet og lite troverdig, jf. det som er nevnt ovenfor. Retten finner således at det er sannsynlighetsovervekt for at inndragningen vil bli vesentlig vanskeliggjort hvis heftet ikke opprettholdes.»

Det fremgår videre at hvis en siktet unnlater å gjøre det som står i sin makt for å renvaske seg for mistanken, fremstår det ikke som like rimelig at han uten videre skal tilkjennes erstatning for ellers lovlige etterforskningsskritt.

«Vi kan ikke se at strafforfølgningen som sådan, med unntak av tidsforløpet som vi kommer tilbake til under, var mer inngripende enn kravstiller måtte regne med hennes adferd tatt i betraktning», heter det i brevet.

Det var politiadvokat Asmund Riegels ved Oslo politidistrikt som førte saken i retten, og som har håndtert kravet om erstatning.

- Svaret fra sivilrettsforvaltningen samsvarer med politiets syn og det vi trakk frem i vårt tilsvar da kravet kom, sier Riegels

Imran Saber dømt i samme sak

Det er anført at det økonomiske tapet knytter seg til heftelsene og beslagene og vi vil derfor særlig kommentere dette.

I over elleve år var kvinnen siktet i samme sak som Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» i kriminelle miljøer og venn med Nokas-raner David Toska. Påtalemyndigheten anket ikke avgjørelsen og dommen er rettskraftig.

I samme straffesak som skuespilleren ble Saber dømt til halvannet års betinget fengsel for grovt heleri. I tillegg inndro staten litt over tre millioner kroner fra Saber. Han anket dommen.

Saber var tiltalt for heleri av minst 4,4 millioner kroner fra 1994 til 2009, men ble domfelt for heleri av nærmere 3,3 millioner.

Han ble frifunnet på to punkter i tiltalen, blant annet for å ha gitt – det aktor hevder er – ulovlig lån samt trusler.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.