Skylder på Aker

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

Næringsminister Sylvia Brustad (Ap) slår fast at staten ble for dårlig informert om Aker-transaksjonene.

27.04.09 20:01

Mandag oversendte nærings- og handelsminister Sylvia Brustad Stortinget en 13 siders langt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions.

Her holder Brustad fast ved at selskapet ikke har informert og involvert eierne på en tilstrekkelig måte.

Vil holde muntlig redegjørelse
Brustad ber Stortingets presidentskap om samtykke til å holde en muntlig redegjørelse til Stortinget, og gjentar samtidig kravet om at transaksjonene må opp til generalforsamling i Aker Solutions.

- Jeg arbeider videre med denne saken med sikte på å få fjernet den usikkerhet som har oppstått om fremgangsmåte og verdivurderinger. Slik jeg ser det, er det liten tvil om at saken er av uvanlig art og stor betydning og således burde ha vært drøftet og behørig behandlet i Aker Holding AS, sier Brustad.

Hun sier til NTB at redegjørelsen kan bli holdt når den uavhengige verdifastsettelsen av de fem aktuelle Aker-selskapene foreligger i slutten av mai.

Intern kritikk
- Aker Solutions ASA kunngjorde 2. april 2009 fem aksjetransaksjoner og en lånetransaksjon med nærstående, der hovedeieren Aker ASA-konsernet var part i samtlige transaksjoner. Det samlede omfanget av transaksjonene viste seg 2. april å være betydelig, står det å lese i en pressemelding fra Nærings og handelsdepartementet.

Det har vært rettet kritikk mot beslutningsprosessen, og det kommer frem at eiere og styremedlemmer ikke har vært informert og involvert i den grad en ville forvente i saker av en slik karakter. Tre av de fire eierne i Aker Holding AS, samt styremedlemmer både i Aker Holding AS og Aker Solutions ASA, har stilt spørsmål ved beslutningsprosessen.

Ett styremedlem i Aker Solutions ASA har trukket seg. Aker ASAs revisjonsutvalg påpeker den 14. april 2009 at det gjerne skulle sett at transaksjonene hadde vært bedre forankret. Aker Solutions ASA har nå i ettertid opplyst at obligasjonslånet likevel vil fremlegges for generalforsamlingen. Selskapet har også iverksatt en ny uavhengig gjennomgang av transaksjonene. Aker Solutions ASA kunngjorde også at de aktuelle selskapene vil bli opprettholdt som selvstendige enheter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.