Slakter sykehusreformen

Foto: Runa Hestmann Tierno (TV 2 Nettavisen)

- Økonomien i sykehus-Norge er katastrofal. Mens offisielle tall viser at sykehusene gikk med et underskudd på 760 millioner i fjor, er det reelle tallet 5 milliarder, hevder en forsker.

08.09.03 16:10

I sin rapport om sykehusreformen sier Roar Eilertsen at regnskapstallene for 2002 er blitt sminket slik at underskuddet i sykehus-Norge skal bli lettere å svelge.

- Vi sitter på en tikkende bombe. Det løser ingenting å manipulere regnskapene, sa Eilertsen da han presenterte rapporten ”Når sykehus blir butikk” i Oslo mandag.

Helseminister Dagfinn Høybråten deler ikke denne oppfatningen.

- Jeg erkjenner ikke at underskuddet er manipulert av staten. Det er en ubalanse i sykehusenes økonomi, det er ikke noe nytt. Jeg har nylig sagt at grunnen til dette er at sykehusene behandler lang flere pasienter enn tidligere. Derfor skal det bevilges mer penger til sykehusene, sier Høybråten til TV 2 Nettavisen.

Underlagt regnskapsloven
Ifølge Roar Eilertsen har helseminister Dagfinn Høybråten tidligere uttalt at sykehusreformen har sørget for at man har fått på plass et system for effektivisering av økonomien ved norske sykehus. Reformen innebar at staten overtok ansvaret for sykehusene og at hvert enkelt sykehus fikk ansvaret for sin egen økonomi.

Dette systemet virker ikke, konkluderer Eilertsen i sin rapport, som er den første evalueringen av sykehusreformen etter at den ble innført i januar 2002.

Reformen bygger på den såkalte foretaksmodellen, og førte også til at norske sykehus ble underlagt regnskapsloven og må levere årsregnskap.

Foto: Runa Hestmann Tierno

- Utrolige tall
- Situasjonen er dramatisk, og det er ganske utrolige tall som avdekkes for 2002, sier Eilertsen.

Ifølge forskeren fra DeFacto viser de offisielle tallene et samlet underskudd ved norske sykehus på 760 millioner i 2002. Eilertsen mener tallet er langt høyere.

- Det reelle underskuddet er på 5 milliarder kroner, sier han.

Den dramatiske avstanden på disse to tallene skyldes det Eilertsen kaller manipulering.

- Mens norske sykehus har eiendeler til en verdi av 75 milliarder kroner, ba departementet i et rundskriv om at bare 45 milliarder av disse skulle avskrives. Dette er ren manipulasjon av regnskapene, og førte til at 1,8 milliarder for lite ble avskrevet.

I tillegg er hele investeringstilskuddet fra staten blitt inntektsført.

- Det korrekte er at det kun skal inntektsføres like mye som det avskrives. Samlet gir dette et underskudd på 5 milliarder, sier Eilertsen.

Verre i 2003
Tallene for 2003 ser enda verre ut. I juni var det offisielle underskuddet allerede på 2,3 milliarder.

- Sykehusreformen med sin foretaksmodell skulle angivelig håndtere denne situasjonen, men det har ikke lyktes, sier Eilertsen.

Rapporten ble lagt fram på Velferdsstatens sykehuskonferanse i Oslo, der representanter fra hele sykehus-Norge deltok. Rapporten er utarbeidet av De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte, på oppdrag fra Fagforbundet.

Frykter mer markedstenkning

Fagforbundet akter å bruke rapporten som pressmiddel overfor politikerne, og forventer mer penger fra helseministeren.

- Vi var kritiske til iverksettelsen av denne reformen. Derfor ønsket vi å følge opp, men vi ønsket å få en vitenskapelig rapport fra et uavhengig forskermiljø som kunne se på hvilke virkninger reformen har hatt, sier Margrethe Lid, informasjonsansvarlig i Fagforbundet til TV 2 Nettavisen.

- Vi vil bruke rapporten som dokumentasjon overfor det politiske miljøet, særlig på Stortinget, og mener både departementet og Stortinget har et klart ansvar for å se til at reformen kommer inn på riktigere spor, og at det ikke ytterligere åpnes for markedstenking, sier Lid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.