Gå til sidens hovedinnhold

Slik ble Stovner skole blant de beste i landet

Søk på alle skolene:

Barneskolen på Oslo øst tok grep, og nå er elevene oppsiktsvekkende helt på topp i de nasjonale prøvene.

Stovner skole i Groruddalen på Oslos østkant, var en av de beste skolene i høstens nasjonale prøver på 5. trinn i lesing, regning og engelsk. Bare en annen skole i landet gjorde det samlet sett bedre i de tre prøvene.

Skolen, som har en høy andel flerkulturelle elever, har dermed klart å snu en negativ trend som har preget mange skoler i denne delen av byen.

For ni år siden gikk en av foreldrene ved skolen også ut og beskrev skolen som en «krigssone».

Søk på resultatene for alle landets skoler nederst i saken.

Les også: Her er de beste barneskolene i nasjonale prøver

- Målrettet jobbing

Men nå er altså Stovner skole blitt en av de beste i landet. Hva har de gjort for å få elevene så gode? Hva er rett og slett vinneroppskriften?

Rektor Ellen Janne Granum er naturlig nok stolt. Hun forteller om flere grep skolen har tatt de siste årene, og som har gitt gode resultater.

- Vi er veldig opptatt av at vi lærer av det som ikke fungerer positivt, og tenker hele tiden på hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Granum til Nettavisen.

Hun sier skolen, med 600 elever og 90 ansatte, over flere år har jobbet målrettet og systematisk med elevenes grunnleggende ferdigheter, særlig med lesing og regning i alle fag.

- Vi er opptatt av at alle elevene våre skal få størst mulig læringsutbytte i forhold til de kompetansekravene som er satt i lærerplanen. Det vi ser da er at gode lærere, som vi har, og god undervisning, er det viktigste for å nå de målene, sier hun.

Les også: Oslo best i landet på nasjonale prøver

- Profesjonelle lærerteam

Hovedgrepet som de har lyktes med er et større fokus på den enkelte elev, og deres spesielle behov.

- Vi satser veldig mye på teamarbeid blant lærerne, og forsøker å utvikle profesjonelle lærerteam som er dedikerte i forhold til elevenes skolemiljø og faglige utvikling, sier Stovner-rektoren.

Granum forteller at lærerteamene ved skolen jobber strukturert hele tiden, i samarbeid med skolens ledelse, for å finne hva den enkelte elev trenger av støtte og hjelp.

- Det betyr at samtlige pedagoger på skolene er veldig knyttet til å følge opp en del enkeltelever direkte og individuelt. Alle lærerne på skolen har ansvar for å være tett på elevene på trinnene, og har særlig ansvar for noen elever hver, sier hun.

Les også: Se topp 100-listen - her er Norges beste skoler

Hun understreker at fokuset er like mye på de flinke elevene.

- Det vi ser nå er at mange av elevene våre er på høyeste mestringsnivå. Vi har løftet mange av de flinke, i tillegg til de svake. Det at vi har en heving for alle har vi jobbet i ganske mange år for å få på plass, og det tror vi motiverer alle elevene, sier Granum.

Rektoren forteller at de tydelig ser at elevene nå jobber hardere.

- Vi har sett at flere og flere elever arbeider seriøst med skolearbeidet sitt. Jeg tror at noe av forklaringen på det er at det er jevnt over engasjerte elever, og god praksis i klasserommet, sier hun.

- Vi følger regelverket

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet, ble imidlertid 16,5 prosent av elevene ved Stovner skole fritatt fra høstens prøve i engelsk, 14,1 prosent i lesing og 15,3 prosent av elevene ble fritatt fra prøven i regning.

I hele landet ble det i gjennomsnitt fritatt 5,7 prosent av elevene fra prøven i engelsk, 5,9 prosent i lesing og 5 prosent fra prøven i regning.

- Vi følger regelverket til punkt og prikke. Vi er jo interessert i at alle elevene som kan ha utbytte av og kan ta nasjonal prøve, skal ta den, sier Granum på spørsmål om Stovner skoles høyere fritakstall.

Hun forklarer fritakstallene med at skolens elevmasse stadig er i endring, at antallet elever med flerkulturell bakgrunn øker.

- Det er stor mobilitet i elevmassen, og vi ser at dette påvirker elevsammensettingen på skolen. Antall elever med et annet morsmål enn norsk øker hvert år. Antall elever med paragraf 2.8-vedtak, elever med særskilt norskopplæring på 5. trinn, varierer fra år til år og vi har sett en økning de siste årene, sier rektoren.

Hun understreker dessuten at dersom foreldrene vil at deres barn skal ta nasjonale prøver, selv om skolen uttrykker at de kanskje ikke vil ha utbytte av å ta dem, så tar elevene prøvene.

- Vi terper ikke

- Noen hevder også at skolene som gjør det bra på nasjonale prøver, bare terper på det som kommer på prøvene. Gjør dere det?

- Nei, det som er viktig er å lære at det skal sitte i prøvesituasjonen, men det er noe helt annet, sier Granum.

Hun sier de heller er opptatt av å gå nøye gjennom resultatene, for å se hva de må gjøre som får konsekvenser for undervisningen ved skolen.

- Vi har sett en del tegn over flere år på at vi er på rett vei. En stor andel av elevene våre har kommet nye til landet, så det er utfordring vi jobber for å løse. Det kommer også nye elever hele tiden, sier hun.

Les også: Fraværsgrensen holder elever på skolen

- Bruke øyne og ører

- Det har vært mye fokus på problemene på Oslo øst. Hva tenker du om deres jobb opp mot det?

- Jeg tenker at vi jobber systematisk slik vi ønsker uansett hvor man jobber. Vi innser at vi må regne med at hver dag er det mulig at noen elever ikke har det bra, og derfor må vi være veldig flinke til å se, bruke øyne og ører og være tett på, sier hun, og legger til:

- Jeg tror det at elevene er trygge på skolen er avgjørende for at de lærer. Vi har samtalering hver uke i hver klasse, der elevene kan ta opp temaer de er opptatt av som handler om elevenes skolemiljø. Vi jobber mye med at elevene skal bli kjent med hverandre og at de skal se hverandre. Det tror jeg er positivt for hvordan de opplever skolen.

Granum sier hun derfor er optimistisk for framtida til sine elever.

- Hvis vi ikke er optimister vi som jobber med barn og ungdom, så bør vi ikke jobbe med barn og ungdom, avslutter hun.

Les også: Her er Oslo-skolene med høyest karaktersnitt

Her kan du søke i resultatene for alle landets skoler i de nasjonale prøvene på 5. trinn. Lista er rangert med skolene med best resultat på topp:

Kommentarer til denne saken