*Nettavisen* Nyheter.

Slik blir skatten

Finansminister Per-Kristian Foss lokker med skattelettelser til 12 milliarder kroner. Skattemeldingen er nå klar. Her ser du endringene.

26.03.04 13:15

Klokken 11.30 fredag la finansminister Per-Kristian Foss fram den svært så omtalte stortingsmeldingen om skattereformen.

- Regjeringen legger i dag frem et forslag til et bedre, enklere og mer rettferdig skattesystem. Delingsmodellen forsvinner. Skatten på arbeidsinntekter reduseres og skatten på arbeid og kapital skal bli mer lik, sier Foss i en kommentar.

Regjeringen legger opp til at reformen skal fases inn over tre år, og i meldingen presiseres det at det i innfasingen av reformen må tas hensyn til sammenhengen mellom forslagene.

12 milliarder i skattelettelser
Foss foreslår som ventet betydelige skattekutt for folk flest, med endringer i toppskatt og bunnfradraget. Delingsmodellen skal avvikles, ved at marginalskatt på ekstra høye inntekter fjernes.

Samlet serverer regjeringen skattelettelser på 12 milliarder kroner for perioden fra 2005 til 2007.

Blant endringene som foreslås, er en gradvis nedtrapping av formuesskatten. Fra 2006 og 2007 vil regjeringen halvere formuesskatten. Dette kuttet tilsvarer 4 millarder kroner. Deretter er siktemålet å fjerne den helt.

På pressekonferansen la finansministeren vekt på at formuesskatten veier tungt for mange pensjonister som har penger på bok. Ifølge Foss kostet formuesskatten pensjonistene anslagsvis 3,6 milliarder kroner i fjor.

Fordelsskatten ved å bo i egen bolig blir fjernet, men til gjengjeld vil kommunene få anledning til å kreve inn eiendomsskatt utenfor byene. Mange frylter det vil gi en skatteskjerpelse for mange boligeiere. Avviklingen av fordelsskatt på egen bolig tilsvarer 1,8 milliarder kroner.

Verner alle fradrag

Regjeringen foreslår å øke det såkalte bunnfradraget, og det vil gi god uttelling for lange alminnelige lønnstakere. Hvor mye bunnfradraget skal økes, vil ikke regjeringen ut med.

- Det kommer vi tilbake til når budsjettet for 2005 legges fram, sa Foss på pressekonferansen.

Til gjengjeld vurderer Finansdepartementet å fjerne en lang rekke spesielle fradrag. Per-Kristian Foss tar ikke sjansen på å konkretisere hvilke fradrag som skal fjernes, men sier at fradrag for utgifter til barneomsorg og gaver til ideelle organisasjoner «står vårt hjerte nær».

-Marginalskatten er for høy
Regjeringen mener dagens marginalskatt på opptil 64,7 prosent inklusive arbeidsgiveravgift er klart for høy. Aksjonærmodellen bygger på at marginalskatten på høye arbeidsinntekter gradvis reduseres ned til samme nivå som samlet marginalskatt på kapitalinntekter, det vil si 48,16 prosent.

I første omgang skal marginalskattesatsen kuttes til 56 prosent, ved at uttak av aksjeutbytte til privatpersoner skattlegges.

Regjeringen vil oppheve lønnsfradraget og erstatte det med et utvidet minstefradrag som bare gjelder for lønnsinntekter. Minstefradraget for pensjonsinntekter foreslås videreført etter gjeldende regler. Lavere skatt på arbeidsinntekter vil gi motiv til å arbeide mer og utsette pensjonering, mener regjeringen.

Økt skatt på kapital

Regjeringen ønsker å gjeninnføre den forhatte skatten på aksjeutbytte. Utbytteskatten vil imidlertid bare gjelde privatpersoner som tar ut ekstraordinært høye utbytter. Aksjeutbytte som går mellom bedrifter, vil ikke bli skattlagt.

Regjeringen vil erstatte delingsmodellen med skatt på utbytter og gevinster over et skjermingsbeløp basert på risikofri avkastning. Det vil dermed ifølge regjeringen ikke bety mye for aksjonærer om de velger å ta ut arbeidsavkastningen som lønn eller aksjeinntekt.

Utbytteskatten vil gi staten anslagsvis 3,5 milliarder kroner i økte inntekter.

Regjeringen innfører samtidig skattefritak for selskapers aksjeinntekter. Samtidig faller fradragsretten for tap bort. Et grovt provenyanslag indikerer at endringen kan gi en årlig skattelette på en halv milliard kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.