Med 31 mot 16 stemmer ga landsstyret onsdag Aps stortingsgruppe en fullmakt til å gå inn for å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Landsstyret i Ap lister opp åtte «ufravikelige» krav til norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Forutsetningen er at videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, heter det i vedtaket.

Nasjonal kontroll over vannkraftressursene er første krav på lista. Nummer to slår fast at det offentlige eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og at minst to tredeler skal være offentlig eid.

Sp: Vil utsette

Stortingets behandling av norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke må utsettes, krever Senterpartiet.

Partiet har lenge ment at Norge ikke kan si ja til pakken, som betyr norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Senterpartiet fremmet onsdag et forslag om at saken i Stortingets energi- og miljøkomité blir utsatt, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot at Stortinget fatter et vedtak de folkevalgte ikke ser rekkevidden av. Han understreker at LO denne uken sa nei til norsk tilslutning til pakken nå.

Vedum viser til at det ikke er foretatt noen grundig analyse av de langsiktige konsekvensene av at Norge slutter seg til Acer. Sp er urolig for at Norges råderett over egne kraftressurser blir svekket når Norge underlegges et overnasjonalt regelverk.

– I et så viktig nasjonalt spørsmål kan vi ikke godta en slik hasteprosess som regjeringen legger opp til, sier Vedum.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars, før saken etter planen skal behandles i plenum 22. mars.

SV: - Skuffet

SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over at Arbeiderpartiet sier ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

– Det er skuffende at Ap går inn for å gi bort en del av Norges selvstyre på energiområdet til EU, og at de velger å trosse fagbevegelsen, motstanden i befolkningen og eget parti. Tilknytning til Acer innebærer at Norge avgir norsk suverenitet, og det er uklart hvor mye makt vi gir opp på sikt, sier Lysbakken.

Et flertall på Arbeiderpartiets landsstyremøte sa onsdag et betinget ja til innstillingen, som innebærer at Aps stortingsgruppe i praksis får fullmakt til å si ja til Acer under et møte senere onsdag. Selv om flere krav og føringer fra LO og lokale Ap-lag forutsettes innfridd og fulgt opp, har Lysbakken ingen tro på at Ap vil trekke støtten.

– Selv om Ap åpner for å trekke støtten om de ikke får innfridd kravene de har stilt, så har jeg liten tro på at partiet i fremtiden vil trekke Norge ut av Acer når de først går inn nå, sier Lysbakken.

Rødt. - Vil få alvorlige konsekvenser

Hvis Aps betingelser for norsk tilslutning til EUs energibyrå skulle hatt noen verdi, måtte partiet ha sagt nei nå og avkrevd garantier fra EU, mener Rødt.

Rødt har klart markert sin motstand mot EUs tredje energimarkedspakke. Tross stor intern motstand stemte Aps landsstyre onsdag for pakken, men partiet stiller åtte krav for å gi regjeringspartiene støtte i Stortinget.

– Hvis Arbeiderpartiets betingelser skulle hatt noen verdi, måtte de ha sagt nei nå og avkrevd garantier fra EU. Såkalte garantier fra Høyre og Frp er knapt verdt papiret de er skrevet på, fordi ingen norske partier kan gi garantier på vegne av EU, sier Moxnes i en kommentar.

– Jeg tror dette vil få alvorlige konsekvenser for Aps oppslutning, fremholder Moxnes, som mener Acer-konflikten avdekker de samme konfliktlinjene som i EU-kampen i 1994.

– Det beste nå er en folkeavstemning om vi skal avgi suverenitet eller ikke, sier stortingsrepresentanten, som minner om at saken ennå ikke er ferdig behandlet i Stortinget.

Venstre sier ja

Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, går langt i å garantere Arbeiderpartiet gjennomslag for Acer-kravene som partiet stiller.

– Jeg er trygg på at vi skal komme Ap i møte på betingelsene, sier Kjenseth til NTB.

Han viser til at over 90 prosent av norsk vannkraftproduksjon i dag er eid av det offentlige.

– Å være folkevalgt i kommuner, fylker og på Stortinget for å forvalte disse ressursene blir fortsatt like viktig. Det er der og ikke i EU, ESA eller Acer at de viktige beslutningene også i fortsettelsen skal tas, sier han.

Kjenseth er glad for onsdagens vedtak i Aps landsstyret, som onsdag sa ja til Acer under åtte bestemte forutsetninger.

– Aps betingede ja til Acer og Norges videre tilknytning til EUs energiunion er et ansvarlig ja. Det gir arbeidsro i innspurten av komiteens arbeid og fram til endelig vedtak i Stortinget 22. mars, sier Venstre-representanten.

Kolberg: - Skeptisk

Det er usikkert hvordan EUs energipolitikk utvikler seg i fremtiden, mener Ap-veteran Martin Kolberg, som er skeptisk til norsk Acer-tilslutning.

– Det handler om hva som blir utviklingen innenfor energipakken i EU over litt tid. Det er en reell og saklig begrunnelse for å være veldig skeptisk, sier den tidligere partisekretæren til NTB.

– Vi har sett det på en rekke andre områder innenfor EØS, at det utvikler seg i strid med hva som var de opprinnelige forutsetningene. Det er et problem, konstaterer Kolberg.

Stortingsrepresentanten viser til at saken berører helt essensielle norske interesser og for Ap en tung politisk tradisjon, nemlig kontroll med kraftressursene. Han forutsetter derfor at tvil og kritiske spørsmål blir ryddet av veien, og at Aps holdning blir godt forankret i fagbevegelsen og partiorganisasjonen.

Tross stor intern motstand stemte Aps landsstyre onsdag for pakken, men partiet stiller åtte krav for å gi regjeringspartiene støtte i Stortinget.