*Nettavisen* Nyheter.

Slik ser innvandrerkartet for Oslo ut når EU-land er tatt bort

TYDELIGE KONSENTRASJONER: Kartet viser andelen innbyggere som har innvandrerbakgrunn eller selv har innvandret fra ikke-vestlige områder som Afrika og Asia. Foto: Faksimile (Statistisk sentralbyrå)

Hvor i Oslo er andelen ikke-vestlige innvandrere høyest? Nettavisen har kartet som viser hvor konsentrasjonene er.

16.10.15 13:34

OSLO (Nettavisen): Det vakte oppsikt da Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere denne uka offentliggjorde et kart over andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i ulike bydeler i Oslo ned på detaljnivå i ruter på 250x250 meter.

Kartet viste alle med innvandrerbakgrunn og skilte ikke mellom land. På oppfordring fra Nettavisen har kartmaker Even Høydahl i SSB laget et kart som også viser fordelingen av andelen innbyggere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Les også: 112.000 flere innvandrere i Oslo på 15 år

Her er det både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra blant annet Afrika og Asia som er talt med, mens de med bakgrunn fra EU-land, USA, Canada, New Zealand og Australia er skilt ut. Østeuropeiske land som ikke er med i EU er også tatt med i kategorien ikke-vestlig.

- Et mer detaljert bilde

- Det er de samme dataene som ligger til grunn for dette kartet som det som viste andelen med generell innvandrerbakgrunn, men her gir vi et mer detaljert bilde og skiller mellom grupper av land, forklarer Even Høydahl, som er geograf og seniorrådgiver i SSBs seksjon for befolkningsstatistikk.

De blå rutene på kartet viser at andelen med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land er på 50 prosent eller mer. De røde rutene viser andeler på mellom 25 og 49 prosent.

Fant lommer med 100 prosent andel

Statistikerne har funnet områder hvor andelen innvandrere er på 100 prosent. Dette gjelder da innvandrerbakgrunn generelt, enten det er innvandrere fra for eksempel Polen eller Somalia.

På 15 år, fra 2000 til 2015, har antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økt i Oslo med 112.000 personer. I andelen av befolkningen er det en økning fra 19 til 32 prosent.

Bosatte med bakgrunn fra Polen, er gruppen som har økt aller mest, fulgt av bosatte fra Somalia, Sverige, Irak og Pakistan.

Stovner er bydelen med høyest andel med innvandrerbakgrunn, enten det er vestlig eller ikke-vestlig, men på dette nye kartet ser vi at andelen med ikke-vestlig bakgrunn i denne bydelen flere steder er på over 50 prosent.

SSB: Innvandrerandel på 27 prosent om 30 år

Ser vi på antallet innvandrere og andelen innvandrere i Norge 30 år fram i tid, har Statistisk sentralbyrå disse tallene: Antall innvandrere i Norge fordobles fra 670.000 i 2015 til 1.341.000 i 2045. Antall norskfødte med to innvandrerforeldre mer enn tredobles på samme tid, fra 136.000 i år til 430.000 i 2045.

Men andelen innvandrere øker ikke like raskt, siden det samtidig er befolkningsvekst alt i alt. I dag utgjør innvandrerne 13 prosent av befolkningen i Norge, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 2,6 prosent – til sammen nesten 16 prosent.

Om 30 år – i 2045 – anslår SSB at disse andelene er på 21 prosent for innvandrere og 6,6 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre. Dermed anslås det at andelen med innvandrerbakgrunn i befolkningen vil være på drøye 27 prosent.

-Tallene er usikre, siden det er stor usikkerhet rundt hvor mange som kommer til å innvandre til Norge framover, sier seniorrådgiver Marianne Tønnessen, som jobber med befolkningsframskrivinger i Statistisk Sentralbyrå.


Klikk på bildet for å forstørre.

JEVNT FORDELT: Kartet viser andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra såkalt vestlige land, blant annet EU-land. Sammenlignet med kartet som viser ikke-vestlig bakgrunn, er det ingen store konsentrasjoner på dette kartet. Foto: Faksimile (Statistisk sentralbyrå)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag