I oktober i fjor gikk det rødgrønne byrådet i Oslo ut og sa at det likevel ikke skal bli bilfritt i Oslo sentrum, men nå har pipen fått en litt annen tone.

«Oslo kommer på verdenskartet med verdens desidert største bilfrie bysentrum», skriver plan- og bygningsetaten om de store planene.

Allerede fra 1. juni fjernes all gateparkering innenfor Ring 1, men parkeringshus og -kjellere i Oslo sentrum kan benyttes som i dag.

El-biler og MC-er vil heller ikke kunne parkere i gatene.

- Innen 2019 skal Oslo innenfor ring 1 bli bilfritt og blir i særdeleshet det største bilfrie bysentrum i verden. Byrådet gikk til valg på dette, og det ambisiøse prosjektet skal fullføres innen neste lokalvalg om drøye to år, forteller Hans Edvardsen, prosjektdirektør for Bilfritt byliv til etatens egen nettside, byplanoslo.no.

Se alle fasene i prosjektet lenger ned.

Les også: Det blir ikke bilfritt sentrum i Oslo

Disse får kjøre

Samtidig skal fortauene gjøres bredere, gågatene flere og sykkelveiene bedre.

- Totalt sett er det cirka 700 parkeringsplasser som fjernes, og det er 9500 underjordiske parkeringsplasser i området. Så det er god kapasitet til å ta unna den parkeringen som i dag opptar gatene, sier Edvardsen til Nettavisen.

Fra november blir det også slutt på gjennomkjøring i Oslo sentrum, og de som skal gjennom byen med bil må benytte tunnel og/eller Ring 1.

De om lag 1000 personene som bor innenfor Ring 1, får imidlertid tillatelse til å kjøre til boligene sine om de parkerer i garasjeanlegg.

Les også: Oslo sentrum skal bli bilfritt innen fire år

Transport tilknyttet viktige samfunnsfunksjoner, som helsetjenester, politi, varetransport og kollektivtransport, får også kjøre i sentrum.

Det er også gjort unntak for håndverkere, samt VIP-kjøring av sikkerhetsmessige grunner.

- Det samme gjelder funksjonshemmede som vil få en bedre tilgang til parkering enn i dag. HC-parkeringen vil bli utvidet, sier Edvardsen.

Les også: MDG-Hansson: - Vi har absolutt ikke bommet

- Blir mer byliv

Han tror fjerningen av gateparkeringen vil gi en vesentlig reduksjon i biltrafikken.

- Vi er spente på hvordan det vil påvirke biltrafikken totalt sett, sier han, og påpeker samtidig:

- Det å redusere biltrafikken er et virkemiddel for å få et økt byliv. Med byliv mener vi en interaksjon der kommunen spiller på lag med handel, kultur og frivillighet, forklarer Edvardsen.

Fra sommeren av vil det settes opp nye krakker, opprettes lekeområder og grønne lunger der parkeringsplassene fjernes.

- I tillegg åpner vi for i langt større grad for handel, servering og kultur i gatene enn i dag, sier han.

Les også: Halvparten vil ha bilene ut av Oslo sentrum

- Forstår reaksjonene

I løpet av 2018 vil nettet av gågater bli utvidet, og i 2019 starter en mer omfattende ombygging av gatene i Oslo sentrum. Da vil det også bli vurdert om det skal innføres strengere reguleringer for å få ned trafikken.

- Forstår du at mange reagerer på at bilene blir stengt ute?

- Selvfølgelig. Det er ingen som ønsker å få en trøblete hverdag. Derfor legger vi opp til å gjennomføre det store politiske prosjektet trinnvis, slik at vi vet hva effekten er før vi går videre til neste fase, sier Edvardsen.

Her er alle fasene i prosjektet bilfritt Oslo:

Fase 1, 2017

 • All gateparkering fjernes 1. juni.
 • Frigjorte gatearealer tilbys aktiviteter som skaper økt byliv.
 • Slutt på gjennomkjøring fra november 2017. Bruk tunnel og/eller Ring 1.
 • Fortsatt mulig å kjøre bil inn til sentrum.
 • P-hus og -kjellere opprettholdes.
 • Det inviteres til åpne møter underveis.
 • Diverse prøveprosjekter og aktiviteter.
 • Hovedmål fase 1: Sørge for at konvertering fra parkering til bylivsfremmende tiltak blir særdeles vellykket.

Fase 2, 2018

 • Evaluering av effekt fase 1.
 • Flere gater gjøres om til gågater tilsvarende slik det er gjort i Torggata.
 • Praktisk tilrettelegging for sykkel.


Fase 3, 2019

 • Evaluering av fase 2.
 • Fysisk ombygging av plasser og gater starter.
 • Opprettholde tilgang til p-hus i randsonen.
 • Vurdering av om det skal innføres strengere regulering.