Slik smitter dødsbakterien

Legionella-bakterien finnes i vann, er utbredt i naturen og kan spres til mennesker gjennom luftkondisjoneringsanlegg.

Det første utbruddet av antatt legionellose ble beskrevet 1947. Sykdom hos mennesker ble antakelig mer vanlig etter at klimaanlegg ble vanlig på 1950-tallet.

Kjøletårn ofte spredningskilde
Kilden for spredning av legionellabakterien er ofte kjøletårn. Tilfeller i Norge vil normalt skje på sommeren når luftkondisjoneringsanlegg blir slått på etter vinteren. I Sverige og Danmark er det rapportert flere utbrudd i helseinstitusjoner. Vanligvis er nedsatt motstandskraft nødvendig for å bli alvorlig syk.

Hvordan smitter legionella?
Bakterien overføres gjennom å puste inn aerosoler fra varmt- og kaldtvannsystemer ofte forbundet med luftkondisjoneringsanlegg og industrielle kjøleanlegg. Det er ikke vist at klimaanlegg i biler og mindre luftkondisjoneringsanlegg i hjemmet kan spre bakterien. Bakterien kan også overføres gjennom dusjanlegg og boblebad og andre vannkilder som avgir aerosoler (f.eks. sprinkleranlegg, luftfuktere, brannvernanlegg, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker). Bakterien smitter ikke fra person til person. Jo friskere en person er, desto større smittedose er nødvendig for å gi sykdom. Anerkjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er alder, røyking, alkoholisme, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.

Symptomer og forløp

Mange som blir smittet med Legionella-bakterien utvikler milde eller ingen symptomer. Registrerte symptomer er hodepine, muskelsmerter og slapphet. I løpet av få dager høy feber, tørrhoste og andre pneumonisymptomer. Magesmerter og diaré kan forekomme. Laboratorieprøver kan vise nedsatt nyrefunksjon.

Forebyggende tiltak
Varmtvannstemperaturen bør være minst 65°C fra bereder/varmtvannsbeholder og minst 55°C på tappepunktet. Identifisering og fjerning av «lommer» i varmtvannssystemet hvor vannet i lange perioder har temperatur mellom 20 og 55°C. Lommer i systemet kan øke dannelsen av biofilm som legionellabakterier kan vokse i.

Kjøletårn for luftkondisjoneringsanlegg bør rengjøres og desinfiseres minst to ganger årlig Boblebad, innendørs fontener, befuktningsanlegg og andre aerosolspredende systemer hvor vann står i lange perioder med temperatur mellom 20° og 55°C, bør rengjøres og desinfiseres regelmessig, hvor ofte er avhengig av type installasjon.

Virksomheter som har kjøletårn eller liknende innretninger plikter å melde fra til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer (Forskrift om miljørettet helsevern, §14). Kommunen kan på eget initiativ kartlegge anlegg med kjøletårn i kommunen.

For mer informasjon fra europeisk arbeidsgruppe mot legionellainfeksjoner, se http://www.ewgli.org.

(Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.