Nå blir det enda vanskeligere å kjøre bil i sentrumsgatene i Oslo.

Fra mandag 4. juni innfører nemlig byrådet sitt helt nye kjøremønster, som Nettavisen omtalte tidligere i mai. Målet er å redusere bilkjøringen og gjennomkjøringen i sentrum, og det blir nå satt opp skilt for det nye kjøremønsteret.

Hovedgrepet er å stenge Fridtjof Nansens plass foran rådhuset for all biltrafikk, med unntak av varelevering til bedriftene på plassen.

- Endelig får vi et nytt bilfritt oppholdsrom midt i byen. Det er utrolig å tenke på at denne plassen var full av parkeringsplasser. Det er mye bedre at dette byrommet fylles med sitteplasser, blomster, uteservering og byliv, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

Se kart om nytt kjøremønster på Fridtjof Nansens plass lenger ned.

Les også: Nå stenges Oslo sentrum for gjennomkjøring

Bussene flyttes

Mandag stenges også Rådhusgata for gjennomkjøring over Christiania torg, med unntak av rute- og turisbusser som kan passere over plassen.

Konsekvensen av at Fridtjof Nansens plass og Christiania torg stenges, er at det ikke lenger blir mulig å kjøre fra øst mot vest innenfor Ring 1.

I tillegg må turisbussene vekk fra plassen foran rådhuset. Mandag trer også en ny bussordning i kraft, som betyr at det blir av- og påstigning i Rosenkrantz' gate. Bussene skal deretter videre til andre venteplasser.

- Det folk flest kommer til å merke mest er at Fridtjof Nansens plass foran rådhuset blir stengt helt for biltrafikk, slik at den blir fotgjengerbasert allerede i sommer, sa Marcussen til Nettavisen tidligere i mai.

Les også: Slik vil byrådet forandre Oslo

Skilt med forbud

Det blir imidlertid ikke satt opp noen bom for å stoppe trafikken, slik den opprinnelige planen var, men skilt om at gjennomkjøring ikke er tillatt.

- Målet er å hindre gjennomkjøring, så vi håper at disse endringene som nå gjøres skal bidra til å få ned gjennomkjøringen i sentrum, sa Marcussen.

Marcussen understreket samtidig at dette er midlertidige endringer.

- Vi jobber med andre utredninger for mer varige endringer. Men det å bygge om gater er prosesser som tar lenger tid, det må forprosjekteres og det er også størres investeringer, sa hun.

Les også: Høyre frykter spøkelsesby i Oslo når bilene fjernes

Politiet: - Det er ulogisk

Da det i april ble holdt åpent høring om det nye kjøremønsteret, gikk politiet kraftig ut mot planene.

- Kjøremønsteret er ikke logisk, og i enkelte tilfeller føres trafikken tilbake til områdene som skal være bilfritt. Det stiller jeg spørsmålstegn ved, sa politioverbetjent Inge Brekke i Oslo politidistrikt i høringen

Brekke var også kritisk til bruken av skilter.

- Vi mener bruken av kun skilter ikke er en fornuftig tilnærming i forhold til den effekten man ønsker å oppnå, sa han til Nettavisen etterpå.

Les også: Politiet reagerer på Oslo-byrådets nye kjøremønster

Trær og benker i stedet

Når bilene blir borte fra Fridtjof Nansens plass, vil møbler og grønt som allerede er på plassen plaseres utover, og fra august/september vil Bymiljøetaten starte med å sette ut trær og flere benker og bord.

Som følge av endringene på Fridtjof Nansens plass, flyttes også HC-plassene til Tordenskiolds gate på østside og Olav Vs gate på vestsiden.