*Nettavisen* Nyheter.

Slik vil AUF bygge nye Utøya

POLITISK BEHANDLING: Mandag skal kommunestyret i Hole kommune ta endelig stilling til planforslaget. Foto: Faksimile (Mir/Fantastic Norway)

En konferansesal med plass til 600 personer, overnattingsplass for 150 personer og et 12 meter høyt tårn. Slik blir nye Utøya ifølge AUFs planer.

15.06.14 17:28

Mandag klokka 17 skal kommunestyret i Hole ta endelig stilling til planforslaget om reguleringsplan for nye Utøya. Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i fjor høst. Nå foreligger det ingen innsigelser, og rådmannens innstilling er positiv.

Profilen til den lille øya i Tyrifjorden ble kjent over hele verden etter massakren 22. juli 2011, der i alt 69 mennesker ble drept.

For å gi et tydelig signal om at «Utøya er tatt tilbake», vil AUF endre profilen til øya ved at den nye bebyggelsen stikker synlig fram mellom furutrærne og opp over åskammen.

LES OGSÅ: 45 millioner til nye Utøya

Politisk torg

Ønsket er å etablere en helhetlig landsby sentralt beliggende på Utøya med torg, gater og plasser.

Landsbyens kjerne blir «det politiske torget», som omkranses av tre bygg med utsikt mot øst.

Det blir konferansesal med plass til 600 personer med matsal, kjøkken og resepsjon, paviljong inn mot resepsjonen, overnattingsplass for 150 personer i alt fra dobbeltrom til åttemannsrom, små scener, boder, overbygde uteområder og et tårn som skal rage 12 meter over bakken.

Klikk på bildet for å forstørre.

TORG OG TÅRN: Et "politisk torg" omkranset av tre bygg er et av hovedgrepet i planene for nye Utøya. Tårnet i forkant skal rage 12 meter over bakken. Foto: Faksimile (Mir/Fantastic Norway)


Låven og stabburet gjenbygges med overnattingsplass til 48 gjester.

Det skal etableres en ny scene og gressbakken skal bearbeides for lettere å fungere som sitteamfi.


Nedslitt

Målsettingen med den nye og oppgraderte bebyggelsen er at konferanse- og leirvirksomheten på Utøya skal kunne foregå i en større del av året enn i dag.

Klikk på bildet for å forstørre.

TEGNINGER: Detaljreguleringen er utarbeidet av IN'BY AS i samarbeid med Fantastic Norway AS. Foto: Faksimile (Hole kommune/Fantastic Norway)

Den nye bebyggelsen hever også standarden på sanitæranleggene, noe som åpner for vesentlig flere innendørs sengeplasser enn i dag.

Mye av dagens bebyggelse på Utøya er nedslitt og ligger spredt etter å ha blitt bygget på dugnad opp gjennom årene.

Nye bryggeanlegg

Siden det gamle bryggeanlegget er i svært dårlig stand, og plasseringen gjør at selv en beskjeden vindstyrke fra sør umuliggjør bruk av brygga, planlegger AUF å bygge to nye bryggeanlegg for lengre charterbåter. Dagens bryggeanlegg skal rehabiliteres.

AUF planlegger å starte byggingen til høsten og håper at alt skal stå ferdig allerede neste sommer.

22. juli-fondet har så langt mottatt rundt 40 millioner kroner til gjenreising av Utøya.

Mandag 16. juni skal kommunestyret i Hole ta stilling til planforslagets kommentarer. Rådmannen innstiller på en positiv behandling.

Hole kommune: Se planbeskrivelse med dokumenter

Klikk på bildet for å forstørre.

SKAL GJENBYGGES: Låven og stabburet skal gjenbygges med overnattingsplass til 48 gjester.  Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Klikk på bildet for å forstørre.

I DÅRLIG STAND: Siden det gamle bryggeanlegget er i svært dårlig stand, og plasseringen er vanskelig på grunn av vind, planlegger AUF å bygge to nye bryggeanlegg for lengre charterbåter. Bildet er fra befaring på Utøya 3. oktober 2011. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Klikk på bildet for å forstørre.

STARTER TIL HØSTEN: AUF planlegger å starte byggingen på Utøya til høsten og håper at alt skal stå ferdig allerede neste sommer. Bildet viser hovedhuset på Utøya og er tatt under en pressebefaring 3. oktober 2011. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Fakta

Tidsplan for nye Utøya

Fakta om forslaget

Detaljreguleringen er utarbeidet av konsulentfirmaet IN'BY AS i samarbeid med arkitektene i Fantastic Norway AS.

Forslagsstiller er AUFs 22. juli-fond til gjenreising av Utøya.

Slik beskrives prosjektet i sakspapirene:

«Prosjektet har som overordnet holdning å ta utgangspunkt i Utøyas årelange kultur og historie og styrke denne. Ambisjonen har vært å skape et tydelig, mangfoldig og kollektivt prosjekt som gjennom en rasjonell organisering kan være med å gjøre leirdriften på Utøya sterk og god i årene som kommer. Det er lagt vekt på å skape en god og reflektert balanse mellom oppgavens pragmatiske og emosjonelle sider.»


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag