Det rødgrønne Oslo-byrådet presenterer nå nye planer for sentrumsgatene, som innebærer at all gateparkering forsvinner i løpet av året. I fjor fjernet de 362 parkeringsplasser for biler og MC - i år 405.

- De resterende parkeringsplassene som vi kan fjerne uten at vi må omregulere gatene, blir fjernet i år, opplyser byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen, til Nettavisen.

I stedet vil flere gater bli bedre tilrettelagt for fotgjengere. Oslo sentrum skal også gjøres grønnere, og målet er mer aktivitet i gatene.

- I år blir det flere fysiske endringer i byen. Vi gjør plass til flere benker, mer planter og trær, lekeplasser og flere arrangementer. Målet er et mer inkluderende og hyggeligere sentrum, sier Marcussen.

Les også: Fjerner 700 p-plasser i Oslo: Her parkerer politikerne helt gratis

Se oversikt over alle de nye tiltakene lenger ned.

Mer uteservering og utekontor

Byråden forteller at de også vil fortsette arbeidet med å videreutvikle de pilotområdene som ble etablert i fjor, da det blant annet ble satt opp utekontorer, malt prikker på asfalten, satt ut gatemøbler, stoler og bord.

Les også: Ny rapport: Dommen over Oslo-grepene

Et av stedene de nå vil ha bilene helt bort, er i Borggården ved rådhuset.

- Vi ønsker å gjøre Fritjof Nansens plass til den monumentale og flotte plassen den er ment å være. Vi vil gjøre plassen bilfri og er i dialog med næringsaktørene i området om hvordan vi best kan løse det, sier Marcussen.

Hun ønsker blant annet å utvide uteserveringene og plante flere trær.

- I tillegg til områdene vi skal jobbe videre med, så ønsker vi også å få til flere tiltak rundt Youngstorget for å legge til rette for økt byliv, sier hun.

Samtidig som parkeringsplassene der fjernes, vil det bli større områder med trær og benker, samt bedre tilrettelegging for syklister og gående.

Begrenser gjennomkjøring

I tillegg til at parkeringsplassene fjernes i løpet av året, begrenses gjennomkjøringen i Oslo sentrum.

«Det etableres et kjøremønster med hensikt å hindre gjennomkjøringstrafikk øst-vest i Oslo sentrum, å legge til rette for økt byliv samt legge til rette for å stenge gater for privatbiltrafikk i 2018 og 2019, men med kjøreadkomst til alle eiendommer i sentrum og gode forhold for næringstransport, varelevering og HC-parkering», skriver byrådet om årets prosjekt.

- Hva skjer med utekontorene, som deres egen evalueringsrapport har kritisert plasseringen av?

- Utekontorene blir nok stående, men der ser vi både på plassering og om vi kan få til mer aktivitet der. Vi så at spesielt når det var arrangementer der så ble de brukt, sier Marcussen.

Les også: Hans Edvardsen skulle gjøre Oslo sentrum bilfritt. - Jeg fikk sparken fordi jeg sa tydelig ifra

Pop-up bibliotek

I byrådets handlingsplan for Bilfritt byliv i 2018, ligger det også ulike aktiviteter som «pop-up bibliotek» i samarbeid med Oslos folkebibliotek, Deichmann, samt flere kunst- og kulturtiltak.

Men Marcussen understreker at de ikke kan gjøre alt selv.

- Mye av det som ligger inne av kulturaktiviteter i planen nå er basert på innspill vi har fått. Det viser at det er kjempeviktig er å klare å få til å mobilisere flere aktører som ikke er kommunen. Det kan være næringsliv, som handel og servering, kultur og frivillige organisasjoner, sier Marcussen, og legger til:

- Vi vil gjøre det lettere for dem som også ønsker å bidra med ulike tiltak, blant annet ved å gjøre søknadsprosesser enklere, sier hun.

- Er dere ferdig med dette prosjektet når året er omme?

- Nei, det går ut denne bystyreperioden. Det er særlig i 2019 de store satsingene våre kommer. Da blir gategrunnen omregulert, så dette er bare nye skritt på veien dit, sier byråden til Nettavisen.

Her er bylivstiltakene i 2018:

1. Fra parkering til byliv: Fjerne resterende, ikke regulerte, avgiftsbelagte, kommunale parkeringsplasser og erstatte arealet med tiltak for økt byliv samt legge til rette for nødvendig HC-parkering, plass for varelevering og næringsparkering. Det legges til grunn for arbeidet at antallet nytte- og HC-plasser bør økes og spres mer geografisk enn i forhold til situasjonen i 2017. Det sikres god informasjon om endrede parkeringsforhold.

2. Videreutvikle piloter fra 2017: Videreutvikle pilotområdene fra 2017 i samsvar med resultatet av evaluering 2017 samt nye fotgjengerprioriterte tiltak i 2018, bl.a.: a. Fritjof Nansens plass b. Øvre Slottsgate c. Nedre Slottsgate d. Olav Vs gate øvre del.

3. Dronningens gate: Utvikle Dronningens gate til fotgjengerprioritert kulturstrøk med økt og variert byliv.

4. Youngstorget: Legge til rette for økt byliv på og i gatene rundt Youngstorget.

5. Flere benker og mer grønt: Anskaffe og utplassere benker og vegetasjon, inkludert trær, på områder hvor parkeringsplasser fjernes.

6. Kulturinfrastruktur: Etablere infrastruktur for arrangementer på flere steder i sentrum, primært sikre tilførsel av strøm.

7. Lekeplasser i sentrum: Det etableres flere lekeplasser i sentrum, bl.a. i Myntgata 2.

8. Prosjektering for permanent utforming: Gjennomføre forprosjekt for permanent utforming av følgende gater og byrom: a. Olav Vs gate b. Kirkegata c. Øvre Slottsgate.

9. Begrense gjennomkjøring i sentrum: Det etableres et kjøremønster med hensikt å hindre gjennomkjøringstrafikk øst-vest i Oslo sentrum, å legge til rette for økt byliv samt legge til rette for å stenge gater for privatbiltrafikk i 2018 og 2019, men med kjøreadkomst til alle eiendommer i sentrum og gode forhold for næringstransport, varelevering og HC-parkering.

10. Turistbusser: Legge til rette for gode forhold for turistbuss-trafikk med god tilgjengelighet til Fritjof Nansens plass som viktig målpunkt, bl.a. med av- og påstigning i Rosenkrantzgate.