Slik vil et cyberangrep ramme Norge

SÅRBARE: - Telenor-scenariet viser hvor sårbare vi er på dette området. Vi har bare dette ene nettet som så og si alle er avhengig av, sier avdelingsdirektør Erik Thomassen i DSB. Illustrasjon fra DSB-rapporten "Nasjonalt risikobilde 2014".

SÅRBARE: - Telenor-scenariet viser hvor sårbare vi er på dette området. Vi har bare dette ene nettet som så og si alle er avhengig av, sier avdelingsdirektør Erik Thomassen i DSB. Illustrasjon fra DSB-rapporten "Nasjonalt risikobilde 2014". Foto: Faksimile (DSB)

Et cyberangrep mot Telenors datanett vil ramme Norge hardt og påføre samfunnet et økonomisk tap på 10-20 milliarder kroner.

15.12.14 13:27

OSLO (Nettavisen): - Vi legger alle eggene i én kurv, sier avdelingsleder Erik Thomassen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Nettavisen.

En fersk rapport fra direktoratet viser hva som kan skje dersom Telenors transportnett for elektronisk kommunikasjon utsettes for et cyberangrep.

- Det finnes aktører som kan gjøre dette, og vi snakker om stater. Men vi tror ikke disse statene har intensjoner om å angripe Norge på denne måten. Skulle det skje, ville det være en svært alvorlig krenkelse av norsk suverenitet, sier Thomassen.

Dette er noen av konsekvensene DSB ser for seg dersom det sentrale tele- og datanettet angripes og faller ut i fem døgn:

  • Det vil ikke være mulig å kontakte ambulansetjeneste, politi og brannvesen på telefon
  • Jernbane og flytrafikk stopper helt opp
  • Alle radio- og tv-sendinger vil opphøre
  • Jernbane- og flytrafikk stopper helt opp. Økonomiske transaksjoner og bruk av betalingsterminaler blir svært begrenset.
  • Det økonomiske tapet som følge av cyberangrepet antas å bli svært stort – mellom 10 og 20 milliarder kroner.


Les pressemelding og last ned rapporten fra DSB her

Scenariet som DSB har studert, er utarbeidet av Post- og teletilsynet (PT) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) med utgangspunkt i en skisse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Risikoanalysen ble gjennomført i sommer og høst.

Les også: - Spionutstyr plassert på Aker Brygge

Angrep mot sentrale noder

Utgangpsunktet er et tenkt angrep mot sentrale noder i Telenors transportnett. Et slikt angrep vil ifølge DSB føre til at tele- og datatjenester som telefon og internett faller ut over hele landet. Det vil også inkludere forbindelser til utlandet.

Nødsentralene ute av spill

En av virkningene vil altså være at nødsentralene påvirkes i stor grad. Det vil ikke være mulig for publikum å varsle via de etablerte nødnumrene. Politiets og de andre nødetatene er avhengig både av nødnumrene og nødnett for å kunne utføre sin koordineringsjobb.

Risikoanalysen anslår at feilen vil kunne føre til 50 ekstra dødsfall på grunn av manglende mulighet til å ringe ambulanse.

Full stans med tog og flytrafikk

På samferdselssektoren vil et slikt cyberangrep merkes godt. Det vil ifølge risikoanalysen bli full togstans på grunn av manglende trafikkstyring og kontakt med togfører. Videre blir det full stans i kommersiell flytrafikk på grunn av manglende tilgang til radar-, navigasjons-, vær- og vedlikeholdsdata. Det vil bli delvis stans og forsinkelser i kysttrafikken. På veiene blir angrepet merkbart gjennom manglende overvåking og styring av tunneler, manglende kommunikasjon med trafikanter og nødetater ved hendelser. Det vil bli svekket kommunikasjon mellom veitrafikksentralene og nødetatene ved håndtering av ulykker.

Angrepet mot Telenor er en av totalt 20 scenarioer i rapporten «Nasjonalt risikobilde 2014» og en av tre nye.

- Alt i én kurv

- Telenor-scenariet viser hvor sårbare vi er på dette området. Vi har bare dette ene nettet som så og si alle er avhengig av. Bare kraftsektoren og Forsvaret har egne landsdekkende nett.

- Er ikke dette å legge alle eggene i én kurv?

- Jo, og utviklingen er at vi gjør det i økende grad.

- Hvilke råd gir dere for at vi skal bli mindre sårbare?

ALVORLIGE KONSEKVENSER: Virkningene av et cyberangrep mot Telenor vil blant annet gjøre det umulig å kontakte ambulansetjeneste, politi og brannvesen på telefon, ifølge DSB. Foto: Vegard Grøtt (NTB scanpix)

- Det er ingen quick fix, men alle som har ansvar for viktige funksjoner må ha tenkt gjennom hvordan de kan bli rammet. Svikt i ekomnettene er jo noe vi opplever i mindre format fra tid til annen. Store aktører kan legge egne fiberkabler. Satellitttelefoner kan også være til en viss hjelp i en krisesituasjon.

Har falt ut før

Selv om risikoen for et slikt angrep regnes som lav, peker DSB på at det finnes sammenlignbare hendelser som også avslører den samme sårbarheten:

I juni 2011 falt Telenors mobilnett ut samtidig med en større flom på Østlandet.

Under stormen Dagmar på Nordvestlandet i desember 2011 falt fasttelefon og Netcoms og Telenors mobilnett ut som følge av skred og strømbrudd.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.