Sliter med snøscooterloven

Foto: Åserud, Lise (SCANPIX)

Regjeringspartiene sliter med å bli enige om den nye loven som skal regulere snøscooterkjøring.

13.02.09 07:39

Oslo (ANB): Intern strid fører til at denne saken tar lengre tid enn beregnet. SV vil forby rekreasjonskjøring med snøscooter mens Ap og Sp ønsker å åpne for en viss kommunal frihet på dette området.

Dermed er det usikkert om når den nye loven om motorferdsel i utmark blir en realitet. Lovforslaget står ikke på listen over saker som regjeringen har lovet å legge fram før sommeren.

Miljøvernminister Erik Solheim innrømmer at regjeringen jobber med saken, men han kan ikke gi noe klart svar.

«En eventuell lovproposisjon kan bli fremmet for Stortinget i løpet av 2009», skriver miljøvernministeren i et svar til stortingsrepresentant Tord Lien (Frp).

Press fra Frp
– Regjeringspartiene klarer tydeligvis ikke å bli enige før valget. Jeg mener derfor at Fremskrittspartiet på nytt må foreslå at kommunene her får frihet til å bestemme hvor det skal være lov å kjøre snøscooter, sier Tord Lien til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Dette er en av de mest utredede sakene jeg har vært borti. Nå mangler vi bare politiske konklusjoner. Vi kan ikke godta at kulturimperialister på Oslo vest skal bestemme hvor i Selbu det skal kunne kjøres snøscooter, sier Lien.

– Frp vil legge fram et forslag som mange i både Ap og Sp vil få problemer med å stemme imot, sier Frp-representanten fra Sør-Trøndelag.

Vil stramme inn
Direktoratet for naturforvaltning la i juni 2007 fram et forslag til ny lov om motorferdsel i utmark. Her ble det lagt opp til å forby rekreasjonskjøring og generell persontransport med snøsccoter. Direktoratet foreslo i stedet at leiekjøring skal være hovedregelen for å få fram materiell og utstyr på snødekt mark.

SV støtter i hovedsak direktoratets forslag, mens Arbeiderpartiets stortingsgruppe i begynnelsen av desember i fjor gikk inn for at kommunene må få en viss mulighet til å legge ut traseer for kjøring til egen hytte. Dette er et standpunkt som også Senterpartiet har inntatt. Begrunnelsen fra sentrale miljøpolitikere i Ap og Sp er at det ikke lar seg gjøre å etablere leiekjøring i alle de aktuelle kommunene.

I tillegg ønsker både Ap og Sp å åpne for at kommunene kan legge ut et begrenset antall rekreasjonsløyper. Begrunnelsen er her at man da kan få samlet motorisert ferdsel i få områder og få kontroll med hvor det kjøres.

Reglene i nord
Direktoratet mener på sin side at motorferdselen i utmark må begrenses også i Finnmark og Nord-Troms, men ser det som lite realistisk å redusere omfanget av barmarkstraseer og snøscooterløyper betraktelig uten at det på forhånd er gjennomført en egen prosess for Finnmark og Nord-Troms.

Men Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil ikke gjøre noen endringer i reglene for rekreasjonskjøring i løyper på snødekt mark i Finnmark og Nord-Troms. Kommunene skal her slippe å etablere leiekjøringsordning.

Ap vil ha midlertidige regler for barmarkskjøring, mens det settes i gang et prosjekt med deltakelse fra alle berørte parter «med sikte på å redusere motorferdselen og dens skadevirkninger». (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.