I starten av september konkluderte Klageutvalget for Offentlige anskaffelser (KOFA) med at hoffet i 2016 hadde brutt loven ved å inngå malerkontrakter for 6,9 millioner kroner.

Nå avlyses en kontrakt verdt 3 millioner kroner for oppgradering av flere av Slottets lagerlokaler, skriver VG.

«Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i en avgjørelse av 4.9.2019 uttalt at de vurderer at denne typen anskaffelser er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi vil på denne bakgrunn avlyse anskaffelsen og kunngjøre en ny anskaffelse underlagt anskaffelsesregelverket», heter det i en melding knyttet til oppdraget.

Opprinnelig var utlysningen utstyrt med informasjon om at oppdragsgiveren ikke var omfattet av lov om offentlige anskaffelser eller tilhørende forskrifter.

– I 2004 besluttet Det kongelige hoff at vi som hovedregel skal følge anskaffelsesreglene når vi foretar innkjøp. Ved det aktuelle innkjøpet ble det avholdt en konkurranse mellom tre bestemte leverandører, men konkurransen ble ikke kunngjort på Doffin. Innkjøpet var ikke i tråd med vår innkjøpspolicy. Det beklager vi, uttalte hoffsjef Gry Mølleskog i en kommentar til KOFA-avgjørelsen.

(©NTB)