Statsminister Erna Solberg (H) sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget om arbeidet med objektsikring.

– I dag vet vi at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn først forutsatt. Dette opplyste vi også om i forrige høring. Med den kunnskapen vi nå har, vet vi at det var urealistisk å nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015, for alle objekter, sa Solberg under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mandag.

Tema var Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter. Solberg erkjente at regjeringen burde orientert Stortinget bedre om framgangen i arbeidet med dette.

– Vi burde tatt med mer utfyllende informasjon til Stortinget. Det tar jeg kritikk på. Selv om det hadde gått på skinner, ville det ikke vært mulig å nå fristene. Det har vært en gradvis erkjennelse, sa Solberg.

– Upresis

Hun innrømmet også at hun hadde gitt Stortinget upresis informasjon i 2016 på bakgrunn av at Politidirektoratet (POD) hadde rapportert feil til henne.

– POD rapporterte feil i 2015 på spørsmål om sikringsstyrker, ikke på grunnsikring. I 2016 ble det rapportert på en måte som ga feilaktig inntrykk, men dette inntrykket rettet vi opp i senere høringer. Der understreket vi at det fortsatt gjensto mye på den permanente grunnsikringen, sa Solberg.

– Jeg ser at jeg har vært upresis i den forrige høringen, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent sikring. Når det gjelder sistnevnte, er det mye som ikke er på plass, og det er ikke tilfredsstillende at det er sånn, sa hun videre.

– Planer

Hun understreket også at regjeringen tar Riksrevisjonens rapport på alvor.

– Vi tar innover oss den kritikken som er reist fra Riksrevisjonen og signalene fra denne komiteen, sa Solberg.

Videre sa hun seg uenig i at regjeringen ikke prioriterer objektsikkerhet, og viste blant annet til at det er bevilget betydelige pengesummer til beredskapssenteret på Taraldrud og to nye datasentre.

– Og la meg være helt klar: Arbeidet med objektsikring skal prioriteres framover og i kommende statsbudsjetter, sa statsministeren.

Følg høringen i direktesendingen øverst i saken.

Kritisk Amundsen

– Hadde valgseieren vippet den andre veien, hadde det ikke vært noe beredskapssenter for politiet under bygging nå, sa Amundsen da han møtte i den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

DIREKTE: SV og Ap mener Stortinget fikk feil informasjon om terrorsikring

Han la til at beredskapssenteret som bygges på Taraldrud rett sør for Oslo, er det viktigste tiltaket for grunnsikring av fire av totalt tolv skjermingsverdige objekt i politiet.

- Hult fra de rødgrønne

– Dette er et symptom på at dette er noe alle er veldig opptatt av når det er høring på Stortinget. Men mellom høringene oppfatter jeg at det ikke er alle som er like opptatt av det. Da blir kritikken fra de rødgrønne litt hul, sa Amundsen.

Han fyrte også av mot pressen:

– Jeg skulle ønske mediene var mer presise. For det første at vi snakker om tolv egne objekt hos politiet som skal grunnsikres. Det er noe annet enn å stille med sikringsstyrker når det er behov for det. Jeg opplever at disse to forholdene blandes i det offentlige ordskiftet, sa Amundsen, som nå er stortingsrepresentant.

Amundsen vedgikk at Riksrevisjonens rapport også handler om sikring av andre objekter enn de som eies av politiet og Forsvaret.

– Og når man leser rapporten, er det tydelig at det har vært veldig bedring når det er snakk om sikringsstyrker, mens det er noe annet når vi snakker om bygg, og der har vi vært åpne hele veien, mente Amundsen.

Han sa også at han står ved det han sa i de forrige høringene om terrorsikring – også uttrykket som ble brukt om at Riksrevisjonens forrige rapport fra 2015 kun var et øyeblikksbilde og at ting så annerledes ut under den forrige høringen i 2017.

- Umulig å unngå kritikk

Amundsen ga uttrykk for at det var umulig å få på plass objektsikring som ville tilfredsstilt Riksrevisjonen innen fristene som ble satt.

– Beredskapssenteret er politiets viktigste skjermingsverdige objekt, og det å få dette på plass ville permanent sikret fire av politiets tolv skjermingsverdige objekter i henhold til lov og forskrift, sa Amundsen.

– Men det er i overkant urealistisk å forvente at dette skulle stått ferdig i løpet av de sju månedene som gikk fra sist høring til Riksrevisjonen ble ferdig med sitt arbeid i desember 2017. Like fullt er det dette kravet som stilles, dersom kritikken fra Riksrevisjonen skulle uteblitt, fortsatte Amundsen.

Han mener han har tegnet et riktig bilde av sikkerhetssituasjonen og viste også til at Solberg-regjeringen har gjennomført et «historisk løft» på beredskapsfeltet.

– Sikringen av politiets skjermingsverdige objekter er, som jeg gjorde rede for i høringene i 2017, et pågående arbeid. Noen er permanent grunnsikret, andre vil kreve tid, og det er en grunn til det, sa Amundsen.

– Og jeg vil understreke at dette ikke innebærer at de er usikret. Det er iverksatt kompenserende tiltak for å ivareta sikkerheten, sa den tidligere justisministeren.

Han mener departementet og fagetatene har kommet langt i arbeidet med å legge planer for hvordan samfunnsviktige bygg skal sikres.

– Som det ble sagt tidligere i dag har vi oversikt over flere hundre utpekte objekter og planverk for de fleste. Dette stemmer meget godt med min redegjørelse fra høringene i 2017. Dersom jeg skal mene noe utover det, vil jeg si at Riksrevisjonen underkommuniserer arbeidet som er gjort fra politiets side, sa Amundsen.

(©NTB)