Gå til sidens hovedinnhold

Solberg og Høies koronaråd til den nye regjeringen

Mens landet jubler over gjenåpning, ber statsministeren og helseministeren den nye regjeringen om ikke å glemme de som har fått livet ødelagt av pandemien.

Denne helgen har mange kunnet feiret gjenåpningen av Norge. Meteren er borte, og kulturlivet kan for alvor gjøre comeback når hverdagen blir stadig mer normal.

Men det er viktig å huske at ikke alle er med på festen, understreker helseminister Bent Høie (H), som kommer med følgende råd til den nye regjeringen:

– Det er viktig at den nye regjeringen og Stortinget ikke glemmer at det er noen som står igjen med noen varige utfordringer, enten de har falt ut av arbeidsliv, fått større psykiske helseutfordringer eller droppet ut av skolen, sier Høie til NTB.

– Vi vet at det er noen av de som var sårbare før pandemien traff, og som også har blitt hardest rammet av pandemien, som nok ikke føler på den samme gleden de aller fleste gjør, sier han.

Lytt til fagfolk – men gjør egne vurderinger

Selv om pandemien er langt ifra over globalt sett, er den her til lands blitt redusert til en kraftig nedadgående epidemi.

Ap-leder Jonas Gahr Støre blir om få uker trolig landets nye statsminister, selv om det foreløpig ikke er klart hvem han får med seg på laget i sin nye regjering. Det kan bli både Sp og Sv, avhengig av de pågående sonderingene som mandag fortsetter på Hurdalsjøen Hotell.

Støre skal uansett ta over håndteringen av de siste restene av pandemien – og ikke minst alle utfordringene landet står overfor når det gjelder pandemiens etterdønninger i samfunnet.

På vei ut døra kommer også avtroppende statsminister Erna Solberg med noen gode råd til hvordan den nye regjeringen bør håndtere spørsmål knyttet til covid-19.

– De bør lytte til fagmyndighetene, men de må gjøre selvstendige vurderinger en del ganger, noe vi har gjort. Beslutningene er det de selv som må fatte, sier Solberg til NTB.

En rekke ting må prioriteres

Siden pandemien brøt ut, har det vært befolkningens helse som har stått helt øverst på regjeringens prioriteringsliste.

Men med epidemien nå på hell og med helsespørsmålet i sjakk, blir det svært trangt om plassen når man skal tegne opp nye prioriteringslister i tiden som kommer.

– Etter å ha satt helse først i 562 dager, så må vi nå øve oss på at det er andre ting, for eksempel folks jobber, økonomien og skolegang, som må ha et stort fokus framover, påpeker Solberg.

– Der vil det være mye å gjøre fortsatt, å fylle hullene i utdanningsløpet for en del barn og unge, særlig de som har hatt minst skolegang. Det blir viktig.

Fra avstand til nærhet

Bent Høie peker på at det norske samfunnet i lang tid vil være preget av dype sår og store etterdønninger etter et og et halvt år med pandemi.

Selv om mye av dette arbeidet vil bli den nye regjeringens jobb, påpeker Høie at dette også er noe hele samfunnet må bidra til.

Gjennom pandemien har han gjentatt oppfordringen om at alle må være med på dugnaden – og holde avstand til hverandre. Men nå ber han nordmenn om å omstille seg fra avstand til nærhet.

– Det at vi har vært flinke til å holde avstand til hverandre, det håper jeg vi nå kan snu til at vi kan være like flinke til å se hverandre og mennesker rundt oss, sier Høie.

(©NTB)