På forhånd var det bare knyttet spenning til om forslaget ville få støtte fra Arbeiderpartiet. Først etter to timers opphetet debatt ble spenningen utløst.

– Jeg ble i tvil da jeg hørte statsråden i dag tidlig i radio. Men tvilen må være ryddet av veien med det statsråden nå har sagt i denne sal, med statsministeren til stede, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han slo fast at mistillitsforslaget fra Sp heller ikke ville få Aps støtte.

– Arbeiderpartiet har fått de avklaringene som var nødvendig, sa Støre.

Tøff runde

Like før hadde parti etter parti gått til angrep på Senterpartiet for mistillitsforslaget i den betente ulvestriden.

– Jeg vil be Senterpartiet trekke dette forslaget. Det er det tynneste grunnlaget for et mistillitsforslag jeg noensinne har sett, sa Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås kalte det populistisk, ulvefiendtlig og dårlig begrunnet, Venstres Ola Elvestuen fant det «uansvarlig» og «veldig spesielt», mens MDGs Rasmus Hansson beskrev forslaget som det pinligste politiske grepet så langt i perioden.

Selv ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ville uttrykke mistillit mot Helgesen.

– Det å erklære mistillit til egen statsråd er et langt steg fra å være sterkt kritisk. Det er en lang vei mellom tillit og erklært mistillit, sier Høyres ulvegeneral Gunnar A. Gundersen til NTB.

Da Stortinget etter tre timer gikk til votering ved navneopprop – slik skikken er ved mistillitsforslag – var det bare Sps ti representanter som stemte for.

Tok selvkritikk

I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen. Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.

Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.

– Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen.

Det skapte rabalder da statsråden tett oppunder jul i fjor fastslo at bare 15 av 47 ulver som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne skytes. Hans foreskrevne løsning om å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli lettere å starte lisensjakt, ble avvist av alle partiene på Stortinget tirsdag.

Ikke enkelt

– Det er aldri enkelt å gå på Stortingets talerstol og si at du ikke har tillit til en statsråd. Men av og til er det nødvendig, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i sitt innlegg.

– Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv. Dette er tredje gang på under ett år at Stortinget overprøver og instruerer statsråden, framholdt Arnstad.

Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven. Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.

Har du sett denne videoen?