Senterpartiet vil fjerne rundt 175 millioner kroner som tros- og livssynssamfunn får i statstilskudd for utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge.

Les også: Kraftig vekst i antall religionssaker for likestillingsombudet

Forslaget til endring av regelverket for støtte til trossamfunn framgår av førsteutkastet til partiets nye program for neste stortingsperiode. Det kan føre til at støtten forsvinner for 185.000 medlemmer, skriver Vårt Land.

Får 772 kroner per medlem

I 2016 er satsen for utregning av statstilskuddet 772 kroner per medlem. Det kan gi en samlet utbetaling av statstilskudd på 87 millioner kroner, og i tillegg kommer den kommunale støtten, som er omtrent like stor eller litt større. I sum dreier det seg altså om rundt 175 millioner kroner.

- Smaker nasjonalisme

Forslaget møter sterk motstand i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som favner 14 ulike organisasjoner eller sammenslutninger av disse. STL har nå bedt om et møte med partiledelsen i Sp.

- Jeg ønsker ikke å spekulere på motivet, men vil bare understreke at forslaget virker lite gjennomtenkt. Dette smaker av en form for nasjonalisme vi ikke ønsker, sier STLs leder Ingrid Rosendorf til Vårt Land.

Les også: Overførte 196 millioner kroner til tros- og livsynssamfunn - her er oversikten

Ønsker å få reaksjoner

Borten Moe sier til avisa at de ønsker å få inn reaksjoner på førsteutkastet og at komiteen deretter skal legge fram et revidert program.

I tillegg til dette forslaget, foreslår komiteen også å bruke statsborgerskap som grunnlag når mandatene ved stortingsvalgene blir regnet ut. I dag blir alle innbyggere i en kommune regnet med.

I fjor ble det utbetalt 196 millioner kroner i støtte til tros- og livssynssamfunn bare i Oslo og Akershus. Oversikten under viser hvem som var de største mottakerne.