Gå til sidens hovedinnhold

Spår rekordår for olje og gass i 2023

For første gang på fem år gikk produksjonen ned på norsk sokkel i fjor. Oljedirektoratet ser likevel lyst på framtiden og spår mulig nytt rekordår i 2023.

Foreløpige tall viser at det i 2018 ble solgt 226,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er fire prosent mindre enn i 2017. Gassalget var også noe redusert, og enkelte oljefelt har produsert mindre enn ventet.

Oljedirektør Bente Nyland var imidlertid klar på at fjoråret på ingen måte var begynnelsen på slutten for det norske petroleumseventyret.

– Jeg kan ikke understreke dette nok: Det er høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Produksjonsprognosene for de nærmeste årene er lovende, og oljeeventyret er knapt halvveis, sa Nyland da hun torsdag oppsummerte sokkelåret 2018 og la fram prognoser for de neste fem årene.

140 milliarder

En del av optimismen skyldes at leteaktiviteten i fjor var vesentlig høyere enn de to foregående årene. Antall letebrønner gikk kraftig opp, og det ble tildelt rekordhøye 87 nye utvinningstillatelser.

Det ble også gjort 11 nye funn av olje og gass på norsk sokkel, og fra disse ventes det at petroleumsselskapene kan utvinne 82 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er mer enn ressursanslagene fra funnene som ble gjort i 2015, 2016 og 2017.

I tillegg ventes det at investeringene på norsk sokkel vil øke kraftig igjen i år. Dette blant annet på grunn av utbyggingene som er i gang, med Johan Sverdrup og Johan Castberg i spissen.

– Totalt ventes det investeringer på i overkant av 140 milliarder kroner ekskludert leting i 2019. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med 2018, sier Nyland.

Spår rekordår

Tross de økte investeringene ventes petroleumsproduksjonen på norsk sokkel å gå noe ned i 2019, før den tar seg opp fra og med 2020 og beveger seg mot en ny topp i 2023, viser oljedirektoratets langtidsprognoser.

– Oppgangen fra 2020 skyldes oppstart av nye felt, deriblant Johan Sverdrup, som vil mer enn veie opp for naturlig reduksjon fra de øvrige feltene. Og til forskjell fra sist rekordår, da olje sto for mesteparten av produksjonen, vil gass stå for over halvparten av produksjonen i 2023, sier Nyland.

Etter 2023 spår Oljedirektoratet nedgang i produksjonen igjen. Anslagsvis 25 prosent av ressursene på norsk sokkel er ennå ikke oppdaget, men hvor mye av dette som blir funnet, utvunnet og solgt, er vanskelig å spå.

– Produksjonen kan fortsette å ligge høyt etter 2023, men da må funn bli bygd ut, og leteaktiviteten må opprettholdes. I tillegg må det gjøres tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende felt, og selskapene må lete etter gass. De største gassressursene ligger i Barentshavet, sier Nyland.

Tåler prissvingninger

Oljeprisen svingte kraftig i 2018, og da det nærmet seg julaften, nådde den et bunnivå på like over 50 dollar fatet. Etter det har den hentet seg inn igjen, og torsdag lå oljeprisen på rundt 61 dollar fatet.

I 2019 spår Nyland at oljeprisen vil fortsette å være ustabil. Hun påpeker imidlertid at oljenæringen har rustet seg godt etter oljekrisen i 2014.

– Vi må nesten regne med at oljeprisen vil gå opp og ned og opp igjen i årene som kommer. Heldigvis har næringen gjort en god jobb for å redusere kostnadene, og de er mindre sårbare for svingninger. Prosjektene som ble vedtatt i 2018, tåler dagens oljepris med god margin, sier oljedirektøren.

(©NTB)

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget