Gå til sidens hovedinnhold

Sperrer sentrum for snikere

Ferske tall fra Oslo Sporveier viser at det blir færre snikere på buss, trikk og bane i hovedstaden. Høsten 2005 sperres alle sentrumsstasjoner for snikere.

Snikertallene for september måned var nede i fem prosent. Tilsvarende tall for september i 2003 var 5.9 prosent.

- Det er oppmuntrende å se at våre tiltak mot snikerne har god effekt. I september lanserte vi en humoristisk antisnik-kampanje, kombinert med intensivert kontroll på alle driftsarter. Kraftig økning i kontroll på T-banen har gitt spesielt god effekt. Resultatene for september viser at det nytter å gjøre en innsats mot snik, sier kvalitetssjef Bo Graaner i AS Oslo Sporveier i en pressemelding.

- Hvert prosentpoeng snik utgjør ca. 12 millioner kroner i tapte inntekter som kunne vært brukt på tilbudsforbedring for alle passasjerer. Derfor er også 5 prosent en altfor høy snikandel. Hvis alle hadde betalt for seg hadde Sporveien hatt ca. 70 millioner kroner mer til disposisjon, sier Graaner.

Hittil i år er den akkumulerte snikandelen 5.4 prosent, mot 6.4 i 2003.

Kvalitetssjefen sier at det neste store tiltaket mot sniking er innføringen av et nytt, elektronisk billettsystem med sperrer på alle sentrumsstasjoner høsten 2005.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser