– Når vi kommer til 2020 skal byen være klar for å ta imot nye trikker. Ambisjonen er å grave én gang. Da gjør vi også mange andre ting enn å legge nye skinner, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien AS til NTB.

Det som i dag oppleves som stengte gater og hull i veien, vil fra 2020 være en oppgradering av bybildet der den nye trikken skal skinnesettes.

– De neste to årene dreier seg om forberedelse til innsetting av de nye trikkene. Veldig mange steder benytter vi også anledningen til å oppgradere vann- og avløpsrør, samt gjøre forbedringer i byrommet.

Torsdag orienterte Hellesjø pressen om Trikkeprogrammet i Oslo, og ifølge direktøren går prosjektet på skinner mot gjennomføringsfasen. Det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) er valgt som leverandør, om enn mot noen protester fra konkurrenten Siemens etter anbudsrunden.

Målet er at hele dagens trikkepark skal være erstattet med 87 nye trikker fra CAF innen 2024.

– Trikkene deres er større, bredere og har et moderne uttrykk. De har seks doble dører som gjør på- og avstigning raskere, og hver trikk skal kunne frakte 220 passasjerer. Det neste halve året skal vi bruke til å legge siste hånd på det innvendige designet, forklarer Hellesjø.

Allerede om to år skal de første trikkene ankomme Oslo for å testes. Deretter skal de 87 trikkene leveres og settes i omløp i løpet av en 36 måneders periode – fra 2021 til 2024. Det vil si at det kommer en ny trikk til Oslo hver 14. dag fra 2021.

(©NTB)