Fra 2011 til 2020 har Norge hatt en jevn økning i andelen barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt, fra under 8 prosent til 11,7 prosent. I 2021 gikk andelen noe ned, til 11,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det tilsvarer 110.700 barn. Nedgangen forklares blant annet med en moderat inntektsvekst i 2021.

Rødt og SV: Øk barnetrygden

Inntektsveksten i 2021 var størst blant småbarnsfamiliene, blant annet på grunn av økning i barnetrygd for de yngste.

Rødt mener dette er et argument for å øke barnetrygden for barn over seks år også.

– Tallenes tale er at barnetrygd virker. Stortinget bør gå sammen om å øke barnetrygden slik at ingen barn må vokse opp i fattigdom. Det er minst like store utgifter til eldre barn som til de yngste, skriver Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt til NTB.

Også SV kommenterer at tallene viser hvor viktig det er å øke barnetrygden.

Fremdeles høyt nivå

En annen medvirkende faktor til nedgangen er at det blir generelt færre barn i befolkningen og dermed også noe færre barn i husholdningene nederst i inntektsfordelingen.

Når 11,3 prosent barn lever med vedvarende lav inntekt, er dette fremdeles høyt. I 2001 var andelen 3,3 prosent.

Oppvekst med dårlig råd øker risikoen for dårligere helse, særlig psykisk helse, og utenforskap fordi barna ikke har de samme godene som andre barn har.

(©NTB)