Gå til sidens hovedinnhold

Stadig mindre kult å røyke

I fjor røykte 24 prosent av befolkningen daglig. Dette er en nedgang fra 2005.

(SIDE 2): I dag ble røyketallene for 2006 publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser at antall dagligrøykere har sunket med ett prosentpoeng fra 2005.

Likt for kjønnene
Det betyr at det er 24 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år som røyker hver dag. Det er dessuten 10 prosent som røyker av og til. Også dette er en nedgang på én prosent fra året før.

Like mange kvinner som menn røyker daglig. Men mens kvinnene har samme prosentandel som i fjor, har mennenes daglige røykevaner sunket med to prosent.

Det er i aldersgruppen 35 til 64 år vi finner flest dagligrøykere.

Færre unge
Blant unge i alderen 16 til 24 år, er det 20 prosent som røyker hver dag, mens det er 14 prosent som røyker av og til. Dette er en nedgang på henholdsvis fire og tre prosent fra 2005. Men da utvalget i denne aldersgruppen er forholdsvis lite, egner ikke tallene seg til sammenligning år for år.

En annen positiv trend blant de unge, er at færre begynner å røyke nå enn for tretti år siden.

Utdannelse spiller inn på røykemønsteret. Nesten tre ganger så mange med grunnskoleutdanning røyker i forhold til personer med universitets- og høyskoleutdanning. Mens det blant personene med lang utdannelse er en stor nedgang i antall røykere, er det blant de med grunnskoleutdanning omtrent like høye tall som på 1970-tallet.

SSB gjennomfører årlig en undersøkelse om tobakksbruk på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. De har undersøkt nordmenns tobakksbruk i over 30 år. Hvert år gjennomføres det fire undersøkelser med et samlet utvalg på cirka 5000 personer.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene