Regjeringsadvokaten nærmest harselerte med påstanden til Anders Behring Breivik (37) om at livet på særlig høy sikkerhet (SHS) er skadelig og blottet for mening. I sin prosedyre tirsdag ettermiddag viste Sejersted til den terrordømte massedrapsmannens ideologiske prosjekt og hans politiske studier.

LES OGSÅ: Staten: - Isolasjonen av Breivik ikke alvorlig nok

Breivik er ikke skadd av isolasjon og inngripende sikkerhetstiltak, snarere tvert imot, hevdet han.

– Breivik har tålt dette bedre enn de fleste andre ville gjort. Det er ikke så rart, når man ser hva slags person han er. Han er en «man on a mission». Han ser antakelig seg selv som en ung Adolf Hitler i fengselet på starten av 1930-tallet, og han regner med å bli en fører på et tidspunkt, sa Fredrik Sejersted.

37-åringen har responderte på tiraden på sin vanlige måte, ved å riste på hodet og stirre på advokaten som snakker på motsatt side i gymsalen i Skien fengsel.

Evne til ekstrem vold

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett gikk med partenes prosedyrer tirsdag inn i sluttfasen. Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, skal bruke onsdagen til å gi retten sin oppsummering og vurderinger av bevisene som ble presentert i forrige uke.

LES OGSÅ: Breivik: - Ja, jeg er blitt mye mer radikal i fengselet

En bærebjelke i statens argumentasjon er at sikkerhetsregimet i fengselet til enhver tid må avspeile og tilpasses de løpende risikovurderingene. Det er gjort flere lempninger i regimet siden varetektsperioden og etter at tingrettsdommen ble rettskraftig sommeren 2012, men det må være avgjørende for soningesregimet hvordan Breivik tidligere har forledet sine omgivelser, også de aller nærmeste.

– Han evne til å planlegge og utøve ekstrem vold er ubestridt. Han har også en ubestridelig evne til å holde planlegingen skjult, sa Sejersted, som advarte mot å feste tillit til at Breivik er den han framstiller seg som for retten og for kriminalomsorgen.

– Det er den samme mørke og manipulerende Breivik vi ser her. Dette er den sammen mannen som kan skyte ungdommer i ryggen, og når de ligger skadd og ber for sitt liv, går han bort og skyter dem i ansiktet, sa han.

Endrer sikkerheten

Staten ble i Oslo tingrett dømt for å ha krenket Breiviks menneskerettigheter gjennom svært strenge sikkerhetstiltak i fengselet. Tingretten mener han er for isolert i Skien og at omfanget av nakenkontroll og håndjernbruk på Ila var for stort.

Regjeringsadvokaten angrep dommen fra flere hold. Advokat Marius Emberland poengterte at det er veletablert praksis i Menneskerettighetsdomstolen for at omfanget av sikkerhetstiltakene må overstige en terskel for at det skal være ulovlig. Tingretten har lagt terskelen for lavt, og det førte til gal konklusjon, mener han.

LES OGSÅ: - Man må aldri se bort fra at Breivik har planer om voldsbruk

Det har vært balanse mellom hvor farlig Breivik er blitt vurdert, basert på kunnskapen og egenerfaringen Kriminalomsorgen til enhver tid har hatt, og det sikkerhetsregimet han har sonet under. Det forklarer hvorfor det var hyppig bruk av håndjern og nakenransakinger i starten, da man visste lite om hvem Breivik var og hva han kunne være i stand til.

Men det forklarer også hvorfor Breivik i dag må igjennom forholdsvis få slike øvelser og har fått betydelig økt samvær med andre mennesker.

– Han var mye mer isolert under det året hos mor enn han noen gang har vært under soning, hevdet Sejersted. (©NTB)