– Lagmannsretten er kommet til at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling, fastslår lagmannsretten i en enstemmig dom.

Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning. Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik.

Les også: Staten: – Breivik ser seg selv som en ung Adolf Hitler

– Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Storrvik da han møtte pressen etter at dommen var forkynt onsdag. Han visste da ikke hvordan Breivik hadde reagert på dommen.

– Jeg er mest opptatt av at han har sonet fem og et halvt år uten å møte andre innsatte. Det er en terskel for brudd. Lagmannsretten mener at den terskelen ikke er nådd. Det er jeg mest uenig i, sa advokaten.

Les også: Breivik-advokat gikk rett i strupen på Regjeringsadvokaten

Lite endret

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.

Lagmannsretten mener Breivik fortsatt framstår som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers. Selv om han har gitt uttrykk for at han ikke lenger er tilhenger av bruk av vold, er dette standpunktet ikke knyttet til anger eller begrunnet med etiske overveielser, og dermed ikke tillagt vekt. Det er heller ikke klare indikasjoner på at Breivik er påført isolasjonsskader under soningen.

– Breivik er fortsatt ansett å ha både dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Hans alminnelige helsetilstand og væremåte fremstår som lite endret på tross av meget langvarig fengselsopphold med svært omfattende sikkerhetstiltak. Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fastslår at det ikke er grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet.

Høy risiko for vold

Lagmannsretten skriver videre at beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, ikke innebærer noen uforholdsmessig belastning.

– Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet. Sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet, skriver lagdommerne.

I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000. Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.

Nedenfor kan du se video fra rettssaken mot Anders Behring Breivik.

HTML EMBED
embedNAvideo("lzBjYOcY7A4d5LmJVnNyiQ", false)

Her viser Breivik sin sterkt kritiserte nazihilsen under rettssaken i Skien fengsel.

HTML EMBED
embedNAvideo("aAoIKiDT74yW3MZUZb0obw", false)

Lettelse i AUF

Breivik ble dømt til 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept. AUF-leder Mani Hussaini sier han er lettet over dommen.

– I dag går mine tanker til de virkelige ofrene for terroristens handlinger. Alle som mistet sine barn, foreldre og venner. Vi er tilhengere av rettsstaten, og derfor har vi respektert at denne saken har kommet for retten, sier Hussaini i en kommentar til dommen.

– Samtidig er vi fornøyde med at lagmannsretten har konkludert med at ingen menneskerettigheter har blitt brutt i forbindelse med terroristens soningsforhold, understreker AUF-lederen.