– Vi kommer til å anke den dommen, sier Jan Fredrik Glent til VG.

Den britisk-russiske forretningsmannen var tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september under en seilas med båten Firebird.

Yakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett. Torsdag ble det kjent at han også frifinnes i Hålogaland lagmannsrett.

– Gikk ut over fullmakter

Yakunin satt nesten to måneder i varetekt etter at han ble pågrepet. Sanksjonsreglene forbyr russere å fly i Norge.

I sin dom finner lagmannsretten at sanksjonsforskriften ikke innebærer et forbud mot bruk av hobbydroner til fritidsformål, og at regjeringen i dette tilfellet har gått ut over de fullmakter de har fått fra Stortinget.

– I en rekke saker, ikke bare Andrey Yakunins sak, er uskyldige turister satt i fengsel fordi regjeringen ikke har forstått mandatet sitt fra Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke påtalemyndigheten selv har innsett dette for lenge siden, sa hans forsvarer, advokat John Christian Elden, da lagmannsrettens kjennelse kom.

Til Høyesterett

Yakunin er en velstående forretningsmann og sønn av en tidligere jernbanetopp i Russland som kobles til president Vladimir Putin. De siste årene har han hatt base i London, men nå bor han i Italia.

Hans forsvarere har i retten argumentert med at Yakunin har sterkere bånd til Storbritannia enn Russland, og at det er lenge siden han har bodd i fødelandet.

Statsadvokat Glent sier de kommer til å sende inn anken ved slutten av fristen på 14 dager som begynte torsdag da lagmannsretten kom med sin kjennelse. Statsadvokatenes ankebeslutning betyr at saken vil fremmes for Høyesterett.