Det foreslås å etablere en åttende besetning i Ytre kystvakt. En besetning er mannskapet som trengs for å operere et kystvaktfartøy.

– Økt besetning vil bedre Kystvaktens kapasitet til overvåking av våre enorme havområder og gjennomføring av fiskeriinspeksjoner. Kystvakten prioriterer tiltak mot overfiske i Barentshavet og mot dumping av fisk, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Per-Willy Amundsen (Frp) tilføyer at dette er et bidrag for å styrke både redningsberedskapen, sjøsikkerheten og oljevernberedskapen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram mandag.

(©NTB)