– Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres. Jeg skal heller ikke komme med noen pålegg, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale.

Bak de lettere humoristiske uttalelsene ligger et større alvor: Det fødes for få barn i Norge til at den norske velferdsmodellen kan opprettholdes på dagen nivå. Hver av oss må få litt over to barn i gjennomsnitt hvis vi skal opprettholde folketallet. I dag fødes det bare 1,6 barn per nordmann.

– Samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar omsorg for barna. Og arbeidsføre sørger for de eldre. De neste tiårene får vi problemer med denne modellen. Vi nordmenn får stadig færre barn, sa Solberg.

Frir til KrF-folket

Hun påpeker dessuten at mange av forskjellige grunner venter lenge med å få barn, noe som betyr at flere får problemer med å bli gravide og trenger hjelp av helsetjenesten for å få det til. Statsministeren mener derfor det er grunn til å spørre seg om det er «for vanskelig å få barn tidlig».

– Vi må legge godt til rette for å få barn i studietiden og tidlig i karrieren, konkluderte hun.

Hennes nyttårstale kretset i stor grad rundt barna, familien og hvordan statsministeren ønsker at det norske samfunnet skal være det som er best på å gi barn og ungdom trygghet og muligheter. Hvis Solberg har et ønske om å innynde seg hos grasrota i Kristelig Folkeparti før de svært vanskelige regjeringsforhandlingene tar til onsdag, støtte hun dem i hvert fall ikke fra seg med nyttårstalen.

Den lignet til forveksling mange av talene som hvert år blir framført på krFs landsmøter.

– Familien er det viktigste

– Familien er det viktigste og næreste fellesskapet vi har, sa hun, og fulgte opp med å si at «når vi setter barn til verden, så er det viktig hva slags samfunn vi overlater til dem».

Svaret er et samfunn som er i like god forfatning som da vær generasjon overtok det.

– Vi kaller det et bærekraftig velferdssamfunn. Økonomisk bærekraftig ved at flere kommer i arbeid og flere arbeider lenger før de går av med pensjon. Sosialt bærekraftig ved at vi bevarer tillit og små forskjeller mellom folk. At vi inkluderer flere og unngår at grupper blir stående på utsiden. Og miljømessig bærekraftig ved at vi tar vare på klima og miljø, sa statsministeren.

(©NTB)